Spring til indhold

Tilladelse til regulering af drænsystem i en del af området Bispeengen

Odense Kommune giver hermed tilladelse til projektet vedr. vandløbsregulering af drænsystemet i Bispeengen som fremlagt for offentligheden. Afgørelsen er truffet med hjemmel i Vandløbslovens §§ 16 og 17.

Odense Kommune har ansøgt om reguleringsprojektet, som omfatter opfyldning af to brønde, og drænsystemet dermed blændes af i en del af området Bispeengen.

 

Projektet berører drænsystemet i den nordlige del af Bispeengen, som ligger på matriklen 58a, Marienlund Hgd., Odense Jorder.

 

Klima- og Miljøforvaltningen