Spring til indhold

Afgørelse om ikke-VVM – fjernvarmeforsyning af Bellinge Fælled etape 4

Her finder du VVM-afgørelsen om fjernvarmeforsyning af Bellinge-Fælled

Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med projektgodkendelse efter varmeforsyningsloven af fjernvarmeforsyning af Bellinge Fælled etape 4 (Lokalplan 6-1034)

Odense Kommune har afgjort, at projektet om fjernvarmeforsyning af lokalplanområdet ikke udløser VVM-pligt, i medfør af lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter.

Kommunens afgørelse inkl. screeningsskema (PDF) 

 

Klage

Afgørelsen kan efter § 48 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annoncering, se afgørelsens klagevejledning.

Klima- og Miljøforvaltningen