Spring til indhold

Afgørelse om ikke-VVM – fjernvarmeforsyning af Allerup

Her finder du VVM-afgørelsen om fjernvarmeforsyning af Allerup  

Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med projektgodkendelse efter varmeforsyningsloven af fjernvarmeforsyning af Allerup. Projektet er en konvertering af et naturgasforsynet område til fjernvarmeforsyning.

Odense Kommune har afgjort, at projektet om fjernvarmeforsyning af Allerup ikke udløser VVM-pligt, i medfør af lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter.

Kommunens afgørelse inkl. screeningsskema (PDF)

 

Klage

Afgørelsen kan efter § 48 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annoncering, se afgørelsens klagevejledning.

Klima- og Miljøforvaltningen