Spring til indhold

Ansøgning på grund af ophør dagpenge

Skal du søge økonomisk hjælp til forsørgelse i forbindelse med ophør af dagpenge? Så skal du vedlægge dokumentation til din ansøgning.

Dokumentation til ansøgning om uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse

I forbindelse med din ansøgning skal du vedlægge følgende dokumentation i PDF format eller andet billedformat:

 

 • Dokumentation ved ophør af dagpenge: Vedlæg en afgørelse fra din A-kasse, der viser, hvornår dine dagpenge er ophørt samt årsag til ophør.
 • Vedlæg lønsedler for de seneste 3 måneder.
 • Hvis du er gravid, vedlæg vandrejournal.

 

Dokumentation for formuehold

 • Vedlæg en kontooversigt, som viser alle dine konti i banken. Hvis du er kunde i flere banker, skal vi bruge en kontooversigt fra hver bank, også selvom der står kr. 0 på kontoen. Du kan hente din kontooversigt via din netbank. Ofte fremgår kontooversigten på forsiden af din Netbank, når du er logget ind.
 • Vedlæg kontoudskrift 1 måned tilbage fra ansøgningstidspunktet for alle de konti, der kan ses på kontooversigten.
 • Hvis du har en børneopsparing, som er låst: Vedlæg dokumentation for, hvornår den bliver udbetalt, og hvad indestående er nu.
 • Hvis du har privattegnede pensionsordninger: Vedlæg dokumentation for din pensionsoversigt, som du kan indhente på pensionsinfo.dk ved brug af NemID. Hvis der foreligger særlige udbetalingsbetingelser for dine privattegnede pensionsordninger, skal disse også vedlægges.
 • Hvis du har aktier/obligationer: Vedlæg dokumentation for deres værdi på nuværende tidspunkt.
 • Hvis du har ejerbolig: Vedlæg dokumentation for den samlede gæld i boligen.
 • Hvis du har andelsbolig: Vedlæg dokumentation for den samlede gæld i andelsboligen.
 • Hvis du har anden ejendom, som f.eks. sommerhus, kolonihave eller byggegrund: Vedlæg dokumentation for ejendommens værdi samt gæld.
 • Hvis du ejer en bil eller andet køretøj: Vedlæg en vurdering af køretøjets værdi fra en autoriseret bil/motorcykel-forhandler. Der er brugtvognsforhandlere, som ikke kræver betaling for vurderingen, benyt evt. en af disse. Såfremt der er gæld/pant i bilen eller motorcyklen, skal dette dokumenteres.

Du har mulighed for at søge om særlig støtte (hjælp til boligudgifter)

Hvis der er tale om lejebolig:

 • Vedlæg kopi af lejekontrakt, den seneste opkrævning på husleje og den seneste aconto opkrævning for vand, varme og el.
 • Hvis du modtager boligstøtte: Vedlæg afgørelse om boligstøtte fra Udbetaling Danmark.

Bemærkning: Hvis du ikke i forvejen modtager boligstøtte, kan du søge om denne på Borger.dk

 

Hvis der er tale om ejerbolig (kun udgifter der knytter til ejerbolig):

 • Du skal vedlægge dokumentation for terminsaftale, renter, administrationsbidrag og afdrag på realkreditlån, pantebreve og banklån.
 • Du skal vedlægge dokumentation for ejendomsværdiskat og ejendomsskat.
 • Du skal vedlægge dokumentation for (almindelig) hus- og grundejerforsikring.
 • Du skal vedlægge dokumentation for den seneste aconto opkrævning af vand, varme og el.
 • Hvis du har andre løbende udgifter som f.eks. udgift til skorstensfejer, renovation og lign. nødvendige udgifter, skal der også vedlægges dokumentation for disse udgifter.

 

Hvis du er gift

 • Vedlæg din ægtefælles lønsedler for de seneste 3 måneder.
 • Vedlæg dokumentation for din ægtefælles formuehold, se ovennævnte vedrørende formueforhold.

 

Nemkonto

Du skal sørge for at have en Nemkonto, da vi ellers ikke kan overføre penge til dig. Du kan ligeledes oprette, ændre eller få oplyst din Nemkonto via hjemmesiden nemkonto.dk ved brug af NemID.


Skattekort skal være oprettet

Du kan tjekke, om du har et skattekort på skat.dk ved brug af NemID.


Har du brug for hjælp

Hvis du har brug for hjælp eller spørgsmål til din ansøgning, kan vi kontaktes på tlf.nr. 63 75 83 00
Mandag - torsdag kl. 10.00 til 14.00
Fredag kl. 10.00 til 12.00

Tilbage til siden Kontanthjælp og anden økonomisk hjælp

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen