Spring til indhold

Befordringsgodtgørelse

Her kan du søge om befordringsgodtgørelse ved ansættelsessamtale, virksomhedsrettet indsats og opkvalificering.

Befordringsgodtgørelse ved ansættelsessamtaler 

Du har mulighed for at søge befordringsgodtgørelse ved ansættelsessamtaler, hvis du har minimum 3 måneders sammenlagt ledighed på a-dagpenge, 3 måneders sammenhængende ledighed på kontanthjælp eller har modtaget anden offentlig forsørgelse i sammenhængende 3 måneder og skal på ansøgningstidspunktet modtage én af ovenstående ydelser.

 

Befordringsgodtgørelse ved virksomhedsrettet indsats og opkvalificering

Virksomhedsrettet indsats og opkvalificering omfatter når du deltager i virksomhedspraktik, er ansat med løntilskud, går på en ungdomsuddannelse m.m. Dog ikke hvis du er ansat med løntilskud hos private.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen