Spring til indhold

Økonomisk hjælp mellem to uddannelser

Du er som udgangspunkt ikke berettiget til kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse i den periode, der ligger mellem to uddannelsesforløb - for eksempel i sommerferien.

Hvis du fx afslutter en uddannelse i juni og søger enten en elevplads, en læreplads, en praktikplads eller om optagelse på en videregående uddannelse, kan du således ikke få kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Det gælder også, selv om du ikke modtager SU eller praktikløn.

 

Hvem kan få kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse?

Du kan søge om kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse, hvis du afslutter en ungdomsuddannelse fra:

 • Folkeskolens afgangsklasse
 • Gymnasium
 • HF
 • Erhvervsuddannelse

og hvis du

 • har afbrudt din uddannelse
 • ikke ønsker at søge en elevplads/læreplads eller praktikplads
 • ikke har søgt ind på en videregående uddannelse
 • får afslag fra den uddannelse, du har søgt ind på
 • først kan starte på uddannelsen f.eks. fra januar året efter

Ønsker du at søge om kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, så skal du henvende dig personligt hos jobcentret.

 
Hvis du er enlig forsørger under 30 år, kan der i visse tilfælde udbetales en behovsbestemt ydelse mellem to uddannelsesforløb. Hvis du ønsker, at søge denne ydelse, så skal du også møde op hos jobcentret.

Hvis du får afslag på en uddannelse og derfor vil søge kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, skal du hurtigst muligt møde op i jobcentret. Du kan ikke få hjælp med tilbagevirkende kraft.

 

Hvad skal jeg have med?

Når du vil søge om kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, skal du huske at medbringe den rette dokumentation. Har du fået afslag på en uddannelse, skal du også huske at medbringe brevet fra uddannelsesstedet som dokumentation.

 

Hvem kan ikke få kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse?

Du kan ikke få kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, hvis du afslutter en ungdomsuddannelse fra:

 • Folkeskolens afgangsklasse
 • Gymnasium
 • HF
 • Erhvervsuddannelse

og du:

 • søger elevplads/læreplads eller praktikplads
 • er optaget, eller har søgt optagelse på en ungdomsuddannelse
 • er optaget, eller har søgt optagelse på en videregående uddannelse
 • har fået en elevplads/læreplads eller praktikplads, men ikke er startet på den endnu
 • er i gang med en SU-berettiget uddannelse – også selv om du ikke får SU

Du har altid mulighed for at at snakke med en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning hos jobcentret.

 

Læs mere hos SU styrelsenBeskæftigelses- og Socialforvaltningen