Spring til indhold

Kontanthjælpsloft

Kontanthjælpsloftet er en grænse for, hvor meget du kan modtage i samlet støtte som kontanthjælpsmodtager.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvad er kontanthjælpsloftet?

Hvis du modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, er der en grænse for, hvor meget du månedligt samlet kan modtage i offentlige ydelser, herunder også særlig støtte og boligstøtte. Den grænse kaldes ’kontanthjælpsloftet’.

 

Hvis du ikke får særlig støtte, og der ikke er nogen i din husstand, der får boligstøtte, vil kontanthjælpsloftet ikke have betydning for, hvad du kan få.

 

Hvor meget kan jeg få i samlet støtte?

Hvor meget du kan få i samlet støtte afhænger af din alder, om du er forsørger, gift/samlevende eller enlig. Beløbets størrelse afhænger også af størrelsen af din uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

 

Hvis du arbejder samtidig med, at du får uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kan du måske få udbetalt mere i boligstøtte og særlig støtte. Det skyldes, at den løn, du har tjent, bliver trukket fra i din uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse - og det giver plads til særlig støtte og boligstøtte i dine samlede ydelser.

 

Læs mere om kontanthjælpsloft på borger.dk

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen