Spring til indhold

Kontanthjælpsloft

Med kontanthjælpsloftet lægges der et loft over, hvor meget en kontanthjælpsmodtager kan modtage i offentlige ydelser.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Et nyt kontanthjælpsloft

Kontanthjælpsloftet varierer efter, om kontanthjælpsmodtagere er enlige eller gifte/samlevende, og efter antallet af børn. For en typisk familie bestående af et ægtepar med to børn betyder det for eksempel, at de fremover vil opnå en gevinst på ca. 3.100 kroner om måneden efter skat ved at tage et job i den lavere ende af lønskalaen. Det er ca. 1.200 kroner mere end i dag. 

 

Læs mere om kontanthjælpsloft på borger.dk.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen