Spring til indhold

225 timers reglen

225 timers reglen betyder, at kontanthjælpsmodtagere skal dokumentere, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet ved at arbejde minimum 225 timer inden for et år.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Når du modtager kontanthjælp eller anden økonomisk hjælp, skal du være opmærksom på at overholde 225 timers reglen. Det betyder, at:

 

225 timers reglen betyder, at:

Har du fået økonomisk hjælp i sammenlagt et år inden for de seneste tre år, skal du som udgangspunkt kunne dokumentere, at du har arbejdet mindst 225 timer inden for de seneste 12 måneder.

 

Reglen skal tilskynde til, at man som kontanthjælpsmodtager bibeholder en tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Kun almindeligt lønnet arbejde tæller med til at opfylde arbejdskravet på 225 timer

225 timer svarer til cirka seks ugers fuldtidsarbejde, og det er kun almindeligt lønnet arbejde, som tæller med i arbejdskravet. Det vil sige:

  • 225 timers ordinært og ustøttet arbejde. Virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud tæller ikke med.
  • Hvis du ikke kan dokumentere dette, kan din økonomiske hjælp blive sat ned. Hvis du er gift, kan din økonomiske hjælp bortfalde helt.

Om din økonomiske hjælp bortfalder eller bliver sat ned (og hvor meget), afhænger af, om du er gift, og hvilken slags økonomisk hjælp, du modtager.

 

Læs mere om 225-timersreglen for ugifte personer på borger.dk

Læs mere om 225-timersreglen for gifte personer på borger.dk

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen