Spring til indhold

Jobparat kontanthjælpsmodtager

At være jobparat vil sige, at jobcentret har vurderet, at du er klar til at komme ud på arbejdsmarkedet.

Aktiv jobsøgning

Når du har søgt og fået bevilget kontanthjælp, vil Jobcenteret i samarbejde med dig lægge en plan for, hvordan du hurtigst muligt opnår ordinært arbejde eller kommer i uddannelse. Planen vil tage udgangspunkt i dine kompetencer, ønsker og arbejdsmarkedets behov. Du skal desuden dokumentere din jobsøgning via din joblog på Jobnet.dk. 

 

Book samtale med jobcentret

Samtalerne hos jobcentret har fokus på at få dig hurtigst muligt i job eller uddannelse. Første møde er inden for de første 7 dage efter du har søgt om ydelse og måske allerede samme dag.

Du bliver indkaldt til første møde. Herefter skal du som udgangspunkt selv booke samtaler digitalt. Hvis du selv skal booke samtaler, giver jobcenteret dig en frist for, hvornår du selv skal booke en samtale. Fristen fremgår af Jobnet. Hvis du er forhindret i at komme fx på grund af sygdom, skal du hurtigst muligt give besked om det til jobcentret.

 

Læs her, hvordan du selv booker samtalerne på jobnet 

 

Tilbud, som styrker din mulighed for at komme i job

Hvis du ikke selv finder arbejde, kan jobcentret give dig et tilbud, som styrker dine muligheder for at komme i job. Der kan være tale om virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, opkvalificeringsforløb eller andre aktiviteter. Du har pligt til at deltage i de tilbud og aktiviteter, du får. 

 

Læs mere om dine forpligtelser som jobparat kontanthjælpsmodtager

 

Søg job i jobcentrets jobbank

Husk at tjekke jobcentrets jobbanker for ledige stillinger, hvor vi har samlet en række stillinger inden for specifikke brancher. Måske findes dit næste job allerede her?

 

SMS-service: Få en SMS om din aftale med jobcentret

Du kan med fordel tilmelde dig jobnet.dk’s SMS-service, hvor du bliver mindet om dine aftaler med jobcentret.

 

Sådan tilmelder du dig SMS-servicen:

  1. Log ind på jobnet.dk
  2. Tryk på dit navn i højre hjørne
  3. Her får du mulighed for at vælge at få besked på SMS eller e-mail.
  4. Kryds de felter af, som du ønsker påmindelser om.
  5. Tjek dernæst, om du er tilmeldt NemSMS på borger.dk.
  6. Hvis du ikke er tilmeldt NemSMS på borger.dk, så skal du tilmelde dig – ellers virker jobnet.dk’s SMS-service ikke.
  7. Nu er du tilmeldt jobnet.dk’s SMS-service.

Skal du søge om ydelse?

Skal du søge om kontanthjælp eller anden økonomisk hjælp til forsørgelse?

Se her, hvordan du søger kontanthjælp og uddannelseshjælp i Odense Kommune

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen