Spring til indhold

Ferie, når du modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp

Kan jeg holde ferie, mens jeg modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp?

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvis du har modtaget kontanthjælp eller uddannelseshjælp i 12 sammenhængende måneder, har du som udgangspunkt ret til at holde ferie. I det tilfælde må du gerne holde din ferie i udlandet. Ferieperioden må maksimalt vare to uger. 

Du skal aftale din ferie på forhånd med din sagsbehandler i jobcenteret. Du skal gøre det i god tid, så din sagsbehandler kan nå at planlægge dit videre forløb sammen med dig og tage højde for din ferie. 

Feriepenge på FerieKonto

Hvis din arbejdsgiver har indbetalt dine feriepenge til FerieKonto, vil du kunne få dine feriepenge udbetalt på borger.dk

Hvis du modtager sociale ydelser i form af sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, revalideringsydelse, introduktionsydelse, fleksydelse, ledighedsydelse, uddannelsesydelse eller ressourceforløbsydelse har du, når du får dine feriepenge udbetalt, pligt til at oplyse det til det afsnit i kommunen, hvorfra du får din ydelse.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen