Spring til indhold

Hjælp til høje boligudgifter

Har du modtaget en høj regning på el, varme, vand, gas m.m., så kan du søge om en særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.

Har du modtaget en forhøjet regning på el, vand, varme, gas? Så kan du i forbindelse med udbetalingen af visse offentlige forsørgelsesydelser og under visse betingelser være berettiget til en særlig skattefri støtte efter paragraf 34 i loven om aktiv socialpolitik. 

Det betyder, at hvis du modtager: 

 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
 • Ressourceforløbsydelse
 • Ledighedsydelse
 • Sygedagpenge
 • Barselsdagpenge
 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Supplerende hjælp til brøkpension
 • Fleksløntilskud
 • Revalideringsydelse
 • Eller du på anden vis har været ude for ændringer i dine forhold, som betyder, at du ikke kan skaffe det nødvendige til din egen eller familiens forsørgelse -

Så har du måske ret til særlig støtte til dine samlede boligudgifter, herunder dine forbrugsudgifter.

Søg om særlig støtte § 34

Du kan søge om den særlige støtte ved at sende os en mail via digital post, ringe til os eller via det grønne selvbetjeningslink her på siden.

Læs mere om særlig støtte - og hvilke papirer, du skal vedlægge din ansøgning

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen