Spring til indhold

Ansøgning på grund af ophør af arbejde

Skal du søge økonomisk hjælp til forsørgelse i forbindelse med ophør af arbejde? Så skal du vedlægge dokumentation til din ansøgning.

Dokumentation til ansøgning om uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse

I forbindelse med din ansøgning skal du vedlægge følgende dokumentation i PDF format eller andet billedformat:

 • Lønsedler for de seneste 3 måneder
 • Hvis du er medlem af en A-kasse og er berettiget til dagpenge: Vedlæg afgørelse fra din A-kasse, der dokumenterer fra hvilken dato, du er berettiget til dagpenge.
 • Hvis du er gravid: Vedlæg vandrejournal.

 

Dokumentation for formuehold

 • Vedlæg en kontooversigt som viser alle dine konti i banken. Hvis du er kunde i flere banker, skal vi bruge en kontooversigt fra hver bank, også selvom der står kr. 0 på kontoen. Hvis du bruger Netbank, fremgår kontooversigten ofte på forsiden af din Netbank, når du er logget ind.
 • Vedlæg kontoudskrift 1 måned tilbage fra ansøgningstidspunktet for alle de konti, der kan ses på kontooversigten.
 • Hvis du har en børneopsparing som er låst: Vedlæg dokumentation for hvornår den kan udbetales til dig, og hvad indestående er nu.
 • Hvis du har privattegnede pensionsordninger: Vedlæg dokumentation for din pensionsoversigt, som du kan indhente på pensionsinfo.dk ved brug af MitID. Hvis der foreligger særlige udbetalingsbetingelser for dine privattegnede pensionsordninger, skal disse også vedlægges.
 • Hvis du har aktier/obligationer: Vedlæg dokumentation for hvor meget disse er værd på nuværende tidspunkt.
 • Hvis du har ejerbolig: Vedlæg dokumentation for den samlede gæld i boligen.
 • Hvis du har andelsbolig: Vedlæg dokumentation for den samlede gæld i andelsboligen.
 • Hvis du har anden ejendom, som f.eks. sommerhus, kolonihave eller byggegrund: Vedlæg dokumentation for ejendommens værdi samt gæld i ejendommen.
 • Hvis du ejer en bil eller andet køretøj: Vedlæg dokumentation for køretøjets værdi fra en autoriseret bil/motorcykel-forhandler. Der er brugtvognsforhandlere, som ikke kræver betaling for vurderingen, benyt evt. en af disse. Såfremt der er gæld/pant i bilen eller motorcyklen, skal dette dokumenteres.

Du har mulighed for at søge om særlig støtte (hjælp til boligudgifter)

Hvis der er tale om lejebolig:

 • Vedlæg kopi af lejekontrakt, den seneste opkrævning på husleje og den seneste aconto opkrævning for vand, varme og el. 
 • Hvis du modtager boligstøtte: Vedlæg afgørelse om boligstøtte fra Udbetaling Danmark.

Bemærkning: Hvis du ikke i forvejen modtager boligstøtte, kan du søge om denne på Borger.dk

Hvis der er tale om ejerbolig (kun udgifter, der knytter til ejerbolig):

 • Du skal vedlægge dokumentation for terminsaftale, renter, administrationsbidrag og afdrag på realkreditlån, pantebreve og banklån.
 • Du skal vedlægge dokumentation for ejendomsværdiskat og ejendomsskat.
 • Du skal vedlægge dokumentation for (almindelig) hus- og grundejerforsikring.
 • Du skal vedlægge dokumentation for den seneste aconto opkrævning af vand, varme og el.
 • Hvis du har andre løbende udgifter som f.eks. udgift til skorstensfejer, renovation og lign. nødvendige udgifter, skal der også vedlægges dokumentation for disse udgifter.

Derudover skal du afhængig af din situation vedlægge dokumentation for et af følgende forhold:

 • Selv sagt op: opsigelse.
 • Blevet sagt op: opsigelse.
 • Ophør af midlertidig ansættelse: ansættelseskontrakt.

 

Hvis du er gift

 • Vedlæg din ægtefælles lønsedler for de seneste 3 måneder.
 • Du skal vedlægge dokumentation for din ægtefælles formuehold – se ovennævnte vedrørende formueforhold.

Nemkonto

Du skal sørge for at have en Nemkonto, da vi ellers ikke kan overføre penge til dig.

Du kan ligeledes oprette, ændre eller få oplyst din Nem konto via hjemmesiden www.nemkonto.dk ved brug af MitID.

 

Skattekort skal være oprettet

Du kan se, om du har et skattekort på www.skat.dk ved brug af MitID.

 

Har du brug for hjælp

Hvis du har brug for hjælp eller spørgsmål til din ansøgning, kan vi kontaktes på tlf.nr. 63 75 83 00:
mandag – torsdag fra kl. 10.00 til 14.00 og fredag fra kl. 10.00 til 12.00


Tilbage til siden Kontanthjælp og anden økonomisk hjælp

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen