Spring til indhold

Dokumentation - Tjekliste

Når du ansøger om kontanthjælp eller uddannelseshjælp, er der en række oplysninger, du skal have klar til ansøgningsprocessen.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

1. Du skal bruge dit MitID, hvis det viser sig, at du mangler nogle oplysninger, som du kan hente på nettet. Har du ikke MitID, kan du ser her, hvordan du bestiller det.

 

2. For at vi kan vurdere, om du kan få hjælp, skal du have dokumentation med. Vi har udarbejdet en tjekliste til dokumentation, men det er ikke alle dokumentationspunkter, der er relevante for alle, tag det med, som du mener er relevant for dig, så tager vi udgangspunkt i det.

 

Opsigelse fra arbejde

Indhentes ved arbejdsgiver med dato for opsigelse, arbejdsgivers stempel og underskrift.

 

Dokumentation for udmelding af uddannelse

Indhentes ved uddannelsesstedet med dato for udmeldelse og uddannelsesstedets stempel/signatur. Eksempler: mail fra uddannelsesstedet, udmeldelsesblanket, eksamensbevis.

 

Lønsedler

Indhentes ved arbejdsgiver eller i Digital Post. Udbetalingsmeddelelser, dagpenge og arbejdsmarkedsydelse indhentes ved A-kassen.

 

SU oversigt

Indhentes på www.su.dk på min SU side. Her logges på med MitID. Her printes SU oversigt for hele året.

 

Oversigt over bankkonti

Indhentes ved Netbank eller ved henvendelse i bank. Der skal afleveres oversigt fra alle de banker, hvor der er konti. Dokumentet skal være i PDF format eller anden format, der ikke kan redigeres. Dokumentation i form af Excel ark, Word dokument eller lignende er ikke gyldig.

 

Kontoudskrifter fra alle bankkonti

Indhentes ved Netbank eller ved henvendelse i bank. Der skal afleveres kontoudskrift fra alle bankkonti for 1 måned fra ansøgningsdatoen. Dokumentet skal være i pdf-format eller anden format, der ikke kan redigeres. Dokumentation i form af Excel ark, Word dokument eller lignende er ikke gyldig.

 

Børneopsparing

Indhentes ved henvendelse til bank. Der skal fremgå dato for, hvornår opsparingen kan hæves.

 

Oversigt over pensioner

Indhentes ved www.pensionsinfo.dk. Her logges på med MitID. Oversigt over aftaler og aktuel saldo.

 

Husleje inkl. vand, varme, el omkostninger

Indhentes ved privat udlejer, boligforening og leverandør af el, varme, vand. Eksempler: huslejekontrakt evt. inkl. forbrug, betalingsoversigt fra bank, a conto oversigt for el, vand og varme

 

Registreringsbevis (EU borger)

Indhentes fra Statsforvaltningen

 

Eget firma

Indhentes ved SKAT og revisor. Dokumentation for ophør af eget firma. Sidste udarbejdet årsresultat og måneds eller kvartals (moms) regnskab/resultatopgørelse/afsluttende regnskab.

 

Opholdstilladelse

Indhentes ved Udlændingestyrelsen. Opholdskort eller brev med opholdsbetingelserne og dato for udløb af ophold.

 

Ophør af sygedagpenge/dagpenge/arbejdsmarkedsydelse

Indhentes ved A-kassen.

 

Værdi af aktier/obligationer/andre værdipapirer

Indhentes ved Netbank eller ved henvendelse i bank.

 

Ejendomsvurdering

Indhentes ved SKAT.

 

Gæld i ejerbolig

Indhentes ved Netbank eller henvendelse i bank/kreditforening.

 

Værdi af bil/motorcykel/knallert

Indhentes ved forhandler. Vurdering af bil/motorcykel/knallert med stempel og underskrift fra forhandler.

 

Pas

Både dansk og udenlandsk.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen