Spring til indhold

Befordringsgodtgørelse ved forløb (kontanthjælp)

Her kan du søge om befordringsgodtgørelse, når du deltager i et tilbud bevilget af jobcentret.

Her kan du søge om godtgørelse af befordring/kørsel, når du i gang med et tilbud bevilget af jobcentret (efter beskæftigelseslovens §175).

Det kan fx være et forløb i form af en virksomhedsrettet indsats eller opkvalificering. 

Du har ret til delvis dækning af dine udgifter til transport, hvis

  • Du deltager i tilbud bevilget af jobcenteret, og du har transport på mere end 24 km på en dag. Du får dækket udgiften for de km, der ligger ud over 24 km om dagen.

Hvis du får kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller arbejdsløshedsdagpenge og ansættes med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, eller du har ret til befordringstilskud efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser, så har du ikke ret til befordringsgodtgørelse.

 

Du kan få bevilget hel dækning af dine transportudgifter, hvis

  • Du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og derfor har udgifter til transport ved deltagelse i tilbud bevilget af jobcenteret.
  • Du modtager sygedagpenge og deltager i et tilbud som led i afklaring af din arbejdsevne efter reglerne om revalidering.

Du vil blive stillet videre til Borger.dk - og bør have dit Mit-ID klar.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen