Spring til indhold

Befordringsgodtgørelse ved jobsamtale (kontanthjælp)

Her kan du søge om befordringsgodtgørelse, hvis du skal til jobsamtale. Læs mere i den digitale ansøgning for at se, om du opfylder kravene for at søge.

Søg om godtgørelse af din befordring/kørsel, når du skal til jobsamtale

Modtager du kontanthjælp eller anden offentlig forsørgelse - og er du inviteret til jobsamtale? Så kan du søge om at få godtgjort din kørsel frem og tilbage fra det sted, hvor samtalen afholdes. 

Betingelser for at søge

Du har mulighed for at søge godtgørelse af befordring/kørsel ved ansættelsessamtaler, hvis du:

  • har 3 måneders sammenhængende ledighed på kontanthjælp

  • har modtaget anden offentlig forsørgelse i sammenhængende 3 måneder

  • på ansøgningstidspunktet modtage én af ovenstående ydelser.

Øvrige betingelser for ansøgningen finder du i den digitale ansøgning.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen