Spring til indhold

Skolebestyrelse

Et godt skole-hjem-samarbejde er med til at skabe gode betingelser for den enkelte elevs læring og trivsel og for undervisningsmiljøet.

Forældre kan få indflydelse og støtte op om skolen på mange måder

 

  • I læringen – ved at støtte sit barn i undervisningen
  • I hverdagen på skolen – ved at deltage i planlægningen af eksempelvis sociale og faglige aktiviteter
  • I skolebestyrelsen – hvor forældre, elever og skolens personale samarbejder om skolens udvikling

 

Ved hver folkeskole oprettes en skolebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret.

 

Valg til skolebestyrelsen foregår altid i året efter, at der har været valg til Byrådet, dvs. valgperioden er på 4 år.

 

Efter Folkeskolelovens §40 skal en skolebestyrelse udøve sin virksomhed inden for de mål og rammer, som Kommunalbestyrelsen fastsætter, og skolebestyrelsen skal fører tilsyn med alle dele af skolen virksomhed, undtagen personsale- og elevsager.

 

Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Byrådet om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole. Samtidig skal skolebestyrelsen afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Byrådet forelægger bestyrelsen.

Børn- og Ungeforvaltningen