Spring til indhold

Digital Post om dit barn

Vil du ikke gå glip af post om dit barn? Så husk at tjekke din digitale postkasse.

Som forælder kan du modtage Digital Post om dit barn på forskellige områder. Odense Kommune sender Digital Post om:

  • Befordring til og fra skole
  • Skoleindskrivning
  • Pladsanvisning
  • Tandpleje
  • Økonomisk friplads til institutioner

På børne- og ungeområdet kommer der hele tiden nye områder til, hvor Odense Kommune sender via Digital Post. Derfor er det vigtigt, at du som forælder tjekker din digitale postkasse.

Fordele ved Digital Post:

  • Du får hurtigere svar på dine ansøgninger m.v.
  • Du slipper for store ringbind og breve – Den digitale postkasse fungerer som et arkiv.
  • Du kan se din post på nettet, når det passer dig!

OBS: Begge forældre skal bruge Digital Post, da Odense Kommune også sender meddelelser fra andre områder.

Digital Post og privatskole

Vær opmærksom på, at har du barn i privatskole eller privat institution vil der være nogle områder, hvor dine anmodninger eller ansøgninger går gennem den private skole/institution. Det kan fx dreje sig om befordring eller skoleindskrivning - og du kommunikerer derfor ikke med kommunen via Digital Post.

Du skal dog bruge Digital Post alligevel, da der løbende kommer områder til, hvor Odense kommunikerer uden om privatskoler og privatinstitutioner, og da der vil være mange andre områder i Odense Kommune, hvor der vil blive sendt Digital Post.

 

Vejledning

Hvis du ikke før har prøvet at logge på Digital Post, kan du følge vejledningen "Første gang du logger på Digital Post".

Børn- og Ungeforvaltningen