Spring til indhold

Projekt: Tryghed på boligveje

Tryghed på boligveje er et tiltag, hvor forvaltningen for en periode kan sætte ind med midlertidige tiltag for at skabe tryghed på en boligvej. Arbejdet sker i dialog med beboerne på vejen. 

Tryghed på boligveje er et projekt i By- og Kulturforvaltningen der kører fra 2022-2024. Projektet går ud på at skabe større tryghed i områder, hvor beboerne er bekymrede over for hurtig kørsel på vejene.

De tryghedsskabende tiltag kan være mobile plastikbump, flytbare chikaner eller afspærring af en vej, som forvaltningen kan sætte ind med i en periode på tre måneder. Herefter bliver indsatsen evalueret sammen med beboerne og eventuelt gjort permanent.

Der er begrænset ressourcer til projektet, men forventes det, at der kan gennemføres 4-6 projekter om året i perioden 2022-2024. På baggrund af trafik-data og en dialog med beboerne på boligvejene, udarbejdes der en indstilling, hvor By- og Kulturudvalget skal foretage en prioritering af de tilmeldte boligveje.

 

Oversigt over tilmeldte boligveje i foråret 2022

Et kort over tilmeldte strækninger i 2022

Ved at klikke på hver enkel boligvej, kan du downloade en pdf med de indsamlede data fra hver enkel boligvej. Disse data er indsamlet ved hjælp af trafiktællinger, spørgerskemaundersøgelser og besøg på de enkelte boligveje.

Download en samlet pdf med data fra hver enkel tilmeldt boligvej

 

Efter den politiske indstilling den 1. juni 2022, vil det være muligt at finde en oversigt over de 4-6 udvalgte boligveje herunder.

 

Kriterier

For at indmelde en boligvej til projektet, skal du være beboer på boligvejen. Det er ikke muligt at indmelde flere eller andre boligveje, som du ikke selv bor på.

Derudover skal boligveje, der kan komme i betragtning til tryghedsskabende tiltag opfylde tre kriterier:

 

Boligvej

Der skal være tale om en boligvej ifølge kommuneplanen 2020-2032. Boligveje er veje, som ikke løser en overordnet trafikal opgave for byens sammenhæng. Det er veje, som fortrinsvis betjener beboerne i et givent område.

 

Ingen planer planlagt

Der må ikke være planer for området, som umuliggør eller overflødiggør tiltag. Er der eksempelvis planlagt vejlukninger eller trafikomlægninger kan dette med fordel gennemføres inden, at der laves tiltag på boligvejen.

 

Gennemkørende trafik

Der skal være tale om boligveje med gennemkørende trafik. Der bør ikke etableres hastighedsdæmpende tiltag på lukkede vænger, hvor gennemkørsel ikke er mulig.

 

Skal din boligvej med i projektet?

Tilmeld din boligvej til projektet Tryghed på Boligveje ved at skrive til trafik@odense.dk.

 

Deadline for tilmelding til projektet i 2022 er lukket. Det er stadig muligt at tilmelde sig efterfølgende til 2023.

 

Tilmeldte boligveje 2023

Det forventes at de indledende besøg på boligvejene finder sted i efteråret 2022.

 • Abels Allé
 • Anne Maries Allé
 • Dyrhøjvej
 • H. P. Simonsens Allé
 • H. Rasmussens Vej
 • Haugstedsgade
 • Hjortebjerggade
 • J. L. Heibergs Vej
 • Lindevej (stykket mellem Faaborgvej og Vester Allé)
 • Rosenvænget
 • Tarupvej
 • Øksnebjergvej

 

Processen for projektet

 Proces for projektet tryghed på boligveje 2022

 

Efter borgere på en boligvej har henvendt sig om ønsker om tiltag på en boligvej, vil en medarbejder fra By- og Kulturforvaltningen tage kontakt og eventuelt afholde et indledende møde på stedet for at få afdækket oplevelserne i området. Besøgene i boligområderne vil bidrage til forvaltningens forslag til den halvårlige politiske prioritering i udvalget.

 

Når en boligvej tilmeldes projektet, vil den intensive dialog med områdets beboere gå i gang. Medarbejderen fra forvaltningen vil invitere områdets beboere til en gåtur i kvarteret, hvor beboerne kan fortælle om deres oplevelser og ønsker. Der vil forventeligt være forskellige holdninger blandt beboerne i forhold til projektets udformning. For at være sikker på, at flere beboer bliver hørt på boligvejen, vil gåturen blive suppleret med et spørgeskema, der sendes ud til beboerne via digital post. Dette spørgeskema vil muligvis blive udvidet til omkringliggende boligveje, hvis det vurderes, at hastighedsdæmpende tiltag på den tilmeldte boligvej kan påvirke disse boligveje.

 

Efter gåturen, indsamlingen af dataene fra spørgeskemaet, samt supplerende trafiktællinger mm. vil de tilmeldte boligveje til projektet blive politisk behandlet med en indstilling fra forvaltningen. Her vil 4-6 boligveje blive udvalgt via en politisk prioritering til gennemførelse i det indeværende år. I 2022 forventes det, at indstillingen vil ske i maj.

 

Efter udvælgelsen, vil dialogen med beboerne på de udvalgte boligveje fortsætte. Her vil medarbejderen fra By- og Kulturforvaltningen i samarbejde med borgerne komme frem til et hastighedsdæmpende tiltag, som der er overvejende enighed om, og som vil kunne realiseres praktisk. På baggrund af dialogen med borgerne udføres midlertidige tiltag. Dette kan være plastikbump, flytbare chikaner eller vejlukninger ved simpel afspærring. Tanken er at de midlertidige tiltag står i 3 måneder, hvorefter tiltagene evalueres eksempelvis via spørgeskema eller borgermøde. Hvis der er overvejende tilslutning, gøres tiltagene permanente med rigtige bump eller vejlukninger med bede. Dette inden for den økonomiske ramme på 2 mio. kr. årligt.

 

Projektet Tryghed på boligveje er midlertidigt (2022-2024).

 

Læs sagen om Tryghed på Boligveje

Her kan du læse sagen om Tryghed på boligveje, der blev behandlet på By- og Kulturudvalgets møde den 31. august 2021 (punkt 14).

 

By- og Kulturforvaltningen