Spring til indhold

Beskæftigelses og Socialforvaltningen

Find tilbud her

Indsatser i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune

  

 

AKADEMISK MENTORORDNING

I Odense Kommune ved vi, at et stærkt netværk i erhvervslivet kan være afgørende for, at ledige akademikere kommer i arbejde. Det vil vi gerne hjælpe med, og derfor har vi indgået et samarbejde med en række erhvervsfolk, som frivilligt er klar på at være mentorer for nyuddannede akademikere. Mentorordningen vil ikke alene styrke dit netværk men også give dig en unik kobling til erhvervslivet.

 

BEHANDLINGSTILBUD ODENSE

Behandlingscenter Odense tilbyder rådgivning og behandling til voksne og unge, der oplever problemer med stoffer. Tilbuddet er til borgere over 30 år med misbrug af opioider, centralstimulerende rusmidler, cannabis og ikke-ordinerede lægemidler, og til borgere over 18 der ønsker behandling med substitutionsmedicin. Behandlingen er gratis og du kan henvende til på vores hovednummer 63751750 eller via vores mail stofmisbrug@odense.dk

 

BORGERRÅDGIVER

Borgerrådgiveren er en uafhængig person ansat af byrådet, de skal bidrage til retssikkerhed og styrkelse af dialogen. Hvis du som borger i Odense oplever problemer med dialogen med kommunen, er utilfreds med sagsbehandling eller borgerbetjening og har forsøgt dialog med den konkrete forvaltning uden held, er du velkommen til at henvise til borgerrådgiveren.

Borgerrådgiveren har ikke kompetence til at ændre på indholdet af afgørelser eller behandle sager.

Tlf.: 20 58 84 54. Personlig henvendelse på Rådhuset i lokale 118 efter forudgående aftale.

 

BOSTØTTE MED HANDLEPLAN

Du skal være over 18 år og bo for dig selv for at kunne søge om bostøtte. Derudover henvender bostøtte sig til borgere med sindslidelser, rusmiddel- eller alkoholafhængighed, funktionsnedsættelser eller med særlige sociale problemer. Sammen med en visitator laver I en handleplan, som afspejler dine behov. Den kan bestå af forskellige aktiviteter, som at lære at planlægge og udføre praktiske opgaver, støtte til strukturering af økonomi, støtte til at omsætte strategier til handlinger i hverdagen eller træning i at besøge offentlige institutioner.

 

CENTER FOR FAMILIER OG UNGE

Center for Familier og Unge (CFU) formål er, at være med til at bryde og forebygge kriminalitet og afhængighed af offentlig forsørgelse i forhold til vores særlige målgruppe, som er Familier (børn, unge og voksne) og enkeltpersoner, der har komplekse udfordringer, problematikker ift. kriminalitet og modtager en ydelse fra Odense Kommune. CFU, Egeparken 2A. 10. sal, 5240 Odense NØ

 

CENTER FOR SPECIELUNDERVISNING FOR VOKSNE

Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) tilbyder specialundervisning til unge og voksne.

Vi tilbyder den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU), voksenspecialundervisning (VSU) samt den forberedende voksenundervisning (FVU). Undervisningen finder sted i Odense, i Assens på Vestfyn og i Brangstrup ved Ringe.

 

 

FI - FOKUSERET INDSATS

Socialrådgivere og uddannelsesvejledere, står til rådighed på diverse uddannelsessteder. Her står vi står klar til at hjælpe dig, hvis du er i tvivl om dit uddannelsesvalg, problemer med økonomi og bolig, eller har du misbrug af alkohol og stoffer? Vi kan også hjælpe dig med at skabe kontakten til andre. Fokuseret Indsats findes på: VUC, Tietgen, SDE, OTG, STX, SOSU

 

 

 

FOREBYGGENDE FORLØB

Forebyggende forløb er henvendt til borgere med let nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller lettere sociale problemer, som er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelser eller sociale problemer. Målgruppen er for borgere, som har udfordringer, hvor der kan opstilles en konkret individuel indsats, som vurderes at kunne løses inden for en tidsramme på op til maksimalt 6 måneder.

 

GRØNLÆNDERE I ODENSE

Odense kommune har i samarbejde med Det Grønlandske Hus oprettet et undervisningstilbud Tumit for nytilflyttede grønlændere mellem 18 og 65 år. Målrettet grønlændere som er flyttet til Danmark (inden for de sidste 3 år), har eller ønsker at få bopæl i Region Syddanmark, er uden forsørgelse eller er på kontanthjælp. Inklusionsprojektet løber til 30. juni 2026. Projektet er forankret i Det Grønlandske Hus - Odense.

 

 

INTEGRATIONSFORLØBET

Hvis du er kommet til Danmark som flygtning eller familiesammenført og er fyldt 18 år, så skal du inden en måned tilbydes et integrationsforløb. Odense Kommune har ansvaret for forløbet, som planlægges for et år ad gangen og kan vare op til tre år. Odense Kommune har ansvaret for forløbet, som planlægges for et år ad gangen og kan vare op til tre år. Integrationsforløbets indhold fastlægges i en kontrakt og omfatter danskuddannelse og evt. beskæftigelsesfremmende tilbud.

 

JOBREHABILITERING

Jobrehabiliteringsområdet henvender sig til borgere med kroniske tilstande, der oplever at deres symptomer og generelle helbred står i vejen eller besværliggør mulighederne for at komme (tilbage) på arbejdsmarkedet. Vi understøtter, at borgere, der har udfordringer ud over ledighed, kommer tættere på arbejdsmarkedet. Vi arbejder fx med forebyggelse og sundhedsfremme. Derfor tilbyder vi rusmiddelbehandling til borgere mellem 15 og 65 år og tilbud til voldsramte kvinder.

 

KRISECENTER

Krisecenter Odense er et tilbud til kvinder, der er udsat for vold eller trusler om vold - fysisk, psykisk, seksuelt, økonomisk samt materielt. Vi tilbyder ophold samt ambulant rådgivning. Vi har døgnåbent hver dag hele året, og her kan bo 15 kvinder og cirka 20 børn.

Du kan få et ophold, uanset hvor i landet du bor. Henvend dig personligt, telefonisk eller på mail. Har vi desværre ikke en ledig plads, så vil vi til enhver tid hjælpe dig hen til et af de andre krisecentre i landet.

 

NEGATIV SOCIAL KONTROL

Er du bekymret for om et barn, ung eller voksen er udsat for negativ social kontrol? Her finder du råd og vejledning som borger, fagperson eller civilsamfundsaktør i Odense Kommune.

 

 

PUST – PSYKOLOGISK UNGESTØTTE

Vi tilbyder terapeutiske samtaleforløb til frafaldstruede elever og sparring til personalet på uddannelserne i relation til de problemer, som de oplever hos de unge. Eleverne henvises af skolernes vejleder, uddannelsesledere eller rektorer. PUST har et samarbejde med De erhvervsrettede ungdomsuddannelser: Syddansk Erhvervsskole (SDE), Tietgen, Kold College. PUST, Slotsgade 5 2. sal, 5000 Odense C.

 

 

PUR - PSYKIATRI, UNGE & RUSMIDLER

PUR har et anonymt rådgivningstilbud til unge mellem 20 og 30 år, der er tilknyttet psykiatrien og har et problematisk brug af rusmidler. I PUR rådgivningen kan den unge få op til 5 anonyme samtaler. Den unge kan tale om lige dét, der er den enkeltes udfordring og behov. Der vil være fokus på, hvordan den psykiske lidelse har indflydelse på rusmiddelbruget - og omvendt. Den unge skal bo i Odense Kommune for at kunne gøre brug af tilbuddet. Rådgivningen er gratis.

 

 

 

SAMRÅDET VEDRÅRENDE UNGE KRIMINELLE

Samrådet behandler sager for unge kriminelle i alderen 15-17 år, som er sigtet for alvorlig kriminalitet. Samrådet vedrører unge kriminelle for Fyn, Langeland og Ærø. Samrådet er et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Rådets primære opgave er at vurdere, planlægge og afgive indstilling til Retten og Anklagemyndigheden om indsatsen i forhold til unge, der er sigtet for alvorlig kriminalitet. Rådet dækker hele Fyn. Samrådet behandler kun sager, der har at gøre med unge mellem 15-17 år, som er sigtet for alvorlig kriminalitet.

 

SOCIALE TILBUD

Har du, eller er du pårørende til én, der har fysiske, psykiske og/eller sociale udfordringer? Så har Odense kommune en række forskellige tilbud. I et samarbejde finder vi ud af, hvordan vi bedst kan arbejde med de udfordringer, du har. Det kan fx være at takle dagligdagens gøremål, så du kan fastholde din bolig og/eller job og uddannelse. Den samtale kan enten foregå hos os, hos dig selv eller på fx et af Odense Kommunes væresteder. I et samarbejde finder vi ud af, hvordan vi bedst kan arbejde med de udfordringer, du har.

 

SYGEMELDT

Her på siden kan du læse mere om, hvad du gør, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom eller fordi, du er kommet til skade. Hvis du er i arbejde, ledig eller selvstændig, men bliver uarbejdsdygtig på grund af sygdom, og du sygemeldes i længere tid, kan det være svært at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Vi har derfor stor fokus på, at du bevarer din tilknytning til arbejdspladsen/arbejdsmarkedet.

  

UDDANNELSESMULIGHEDER

Her på siden finder du uddannelser både til dig som ung og voksen. Lad dig inspirere at uddannelse, opkvalificering eller efteruddannelse. Uddannelse, opkvalificering og efteruddannelse kan være din vej ind/tilbage på arbejdsmarkedet. Jobspor kan vise dig vejen og er et værktøj på internettet, som er specielt udviklet til at hjælpe alle job- og uddannelsessøgende. Du får login-oplysninger af din jobrådgiver eller din sagsbehandler.

 

UDDANNELSE HVIS DU ER LEDIG

Er du ledig og nysgerrig på uddannelserne til social- og sundhedshjælper (SSH) eller social- og sundhedsassistent (SSA)? Eller har du erfaring indenfor SOSU-området og ønsker at blive faglært? Så har du mulighed for at komme i et særligt introduktionsforløb til SOSU-uddannelserne, så du kan finde ud af, om det er noget for dig.

 

UNG, LEDIG OG BRUG FOR EKSTRA STØTTE?

Ungerådgivningen er til dig, der har afsluttet grundskolen og er op til 30 år. Dit forløb hos os laves efter en konkret vurdering og efter dine individuelle behov. Vi sikrer et koordineret forløb i samarbejde med dig. Rådgivning, iværksættelse af støtte og foranstaltninger sker efter serviceloven. Ungerådgivningen, Vindegade 18, 5000, Odense C

 

UNGE OG RUSMIDLER

Hvis du oplever at Hash og stoffer fylder for meget i dit liv, og du ønsker at ændre det. Unge & Rusmidler tilbyder behandling til dig, der er under 30 år. Behandlingen er gratis og foregår ambulant hos os i Unge & Rusmidler i Odense. Hos Unge & Rusmidler bliver du mødt af et tværfagligt team, bestående af professionelle og erfarne misbrugsbehandlere, sygeplejersker, læger og psykologer.

 

 

VETERANER SÆRLIG HJÆLP

Veteraner, der er traumatiserede, kan få en særlig hjælp, hvis de har behov for at komme i kontakt med Borgerservice eller Jobcentret. På hjemmesiden findes et trin for trin vejledning for hvordan du kommer i kontakt med borgerservice. Du kan få hjælp, når du som veteran skal søge kontanthjælp, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Kontakt veterankoordinator Jens Christen Raakjær på telefon 30 60 56 99.

 

WG PRODUKTION

Vi er en virksomhed i Odense Kommune, hvor du har mulighed for at afprøve, udvikle og opkvalificere færdigheder og kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet. Tilbuddet henvender sig til dig, der ud over at være uden job, også har andre udfordringer i forhold til at komme i arbejde og har behov for at finde ud af, hvad du kan arbejdsmæssigt. Vi udfører underleverandørarbejde til private virksomheder, interesseorganisationer og offentlige institutioner