Spring til indhold

Regionale tilbud og Livslinjen

Du har adgang til flere muligheder for hjælp og vejledning i Region Syddanmark.

 

Nyt online behandlingstilbud til børn og unge 12-17 år med angst

CoolMinds: Internetbaseret behandling til unge med angst.

Deltag i afprøvningen af et nyt digitalt behandlingstilbud til unge med angst. Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen består af to separate behandlingsprogrammer, ét til unge og ét til forældre. Programmerne gennemføres samtidigt over 14 uger.

Behandlingsprogrammet til unge består af 11 online moduler med kognitiv adfærdsterapeutiske teknikker til at mindske angst.

 
Behandlingsprogrammet til forældre består af 9 online moduler om angst, kognitiv adfærdsterapi og forældreadfærd.
 
Det klæder forældre på til at støtte og hjælpe deres barn gennem behandlingen.
Tilmeld og læs mere her: https://coolminds.dk/

 

 

Livslinjen

 

Selvmordstanker er i de fleste tilfælde ikke udtryk for et ønske om at ville dø. Ofte handler det om, at en situation er blevet uoverskuelig eller gør for ondt. I sådanne situationer kan selvmord fremstå som den eneste løsning.

Livslinjens rådgivere er der for at hjælpe dig til at sætte ord på det, der er svært og for at hjælpe dig til at se andre muligheder end selvmord.

Du kan kontakte Livslinjens telefonrådgivning, 70 201 201 alle årets dage fra kl. 11-05

 

 

Akuthjælp

Bliver du akut psykisk syg, eller forværres din psykiske sygdom pludseligt, har du flere muligheder for at få hjælp.

Om dagen på hverdage kan du kontakte egen læge. 

Uden for dagtimer, i weekender og på helligdage kan du kontakte lægevagten tlf.: 70 11 07 07.

 

Forebyg selvmord

 

Ambulant behandling

 

Døgnbehandling

 

Gratis internet-baseret behandling hvis du har angst eller/og depression

 

Psykiatrisk afdeling i Odense - børn og unge

 

Psykiatrisk afdeling i Odense - voksne

 

Generel info. til patienter

 

Sexologiske tilbud

 

 

 

BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE – AMBULANT BEHANDLING

Odense Børne- og Ungdomspsykiatri har to ambulatorier med tilhørende teams. Team for affektive lidelser, skizofreni og belastningsreaktion. Team for selvmordsforebyggelse.

 

 

BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE – UNIVERSITETSFUNKTION

Afdelingen behandler børn og unge i aldersgruppen 0-17 år med forskellige psykiatriske diagnoser. Afdelingen består af to ambulatorier, et dag- og døgnafsnit samt en forskningsenhed.

 

 

CENTER FOR ADHD - FORSKNING, FORMIDLING OG KONSULENTBISTAND TIL FAGPERSONER

Centret er med til at sikre ensartede tilbud af høj kvalitet i behandlingen af ADHD i Region Syddanmark. Centeret forsker på ADHD-områder, formidler specialviden, og yder konsulentbistand samt sparring til fagpersoner.

 

 

CENTER FOR SELVMORDSFOREBYGGELSE - FOR FAGPERSONER

Centeret er med til at sikre et ens behandlingstilbud af høj kvalitet til selvmordstruede patienter, fremme udviklingen og dele viden om selvmordsforebyggelse både regionalt, nationalt og internationalt.

 

 

CENTER FOR VOLDTÆGTSOFRE OUH

Hvis du har været udsat for seksuelt overgreb eller voldtægt, kan det være nødvendigt at blive undersøgt på Center for Voldtægtsofre. På hjemmesiden kan du læse mere om undersøgelser, efterfølgende psykiske reaktioner og evt. politianmeldelse ved seksuelle overgreb. Fremskudt funktion - for børn og unge i mistrivsel

 

 

FREMSKUDT FUNKTION

Fremskudt Funktion er et tværsektorielt samarbejde mellem psykiatrien og kommunerne, som forebygger at børn og unge i mistrivsel står uden indsatser. Målgruppen er 6–18 år. Hurtig hjælp i nærmiljøet og samarbejde på tværs. Arbejdet i Fremskudt funktion skal være med til at sikre, at:

 

  • børn og unge i mistrivsel og deres familier oplever hurtig hjælp i nærmiljøet
  • samarbejdet mellem psykiatrien og kommunen fungerer
  • der er fokus på, hvad det enkelte barn har brug for, for at kunne bevare tilknytningen til hverdagslivet.

 

 

LOKALPSYKIATRI ODENSE

På hjemmesiden finder du en oversigt over de forskellige teams i Lokalpsykiatrien i Odense.

Lokalpsykiatriernes formål er, at de fleste voksne med en psykisk sygdom kan få behandling ambulant - i lokalpsykiatrien eller hjemme hos sig selv.

 

 

ODENSE – PSYKIATRISK BEHANDLING FOR VOKSNE

Afdelingen behandler voksne 20+ med forskellige psykiske diagnoser og består af døgnbehandling i sengeafsnit, 1 lokalpsykiatri og 1 akutmodtagelse. Derudover har Odense 6 afsnit samt en stor ambulant funktion med specialiserede teams beliggende på to matrikler. Vi er regionens universitetsafdeling og har en stor forskningsenhed, som samarbejder med SDU. Afdelingen har uddannelsesfunktion for studerende, der deltager i relevante samtaler/undersøgelser.

 

 

PSYKIATRISK SKADESTUE

Vi kan hjælpe dig med akut psykisk sygdom døgnet rundt. Psykiatrisk skadestue kan hjælpe dig med akutte psykologiske problemer. Skadestuen er døgnåben. Ring til os i forvejen, så er vi klar til dig, når du kommer. Du har også mulighed for at få en samtale med en behandler over telefonen.

I Odense tager vi både imod børn og voksne. Skadestuen kan hjælpe dig med:

  • Selvmordstanker
  • Reaktioner på krisesituationer
  • Pludselig forværring af psykisk sygdom
  • Pludselig opstået psykisk sygdom

 

 

SELVMORDSFOREBYGGELSE

Det Nationale Partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforebyggelse står bag denne hjemmeside, der samler og deler information og viden på tværs af regionerne om forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. En hjemmeside til borger, pårørende og fagpersoner.

 

 

TILBAGE TIL SKOLE

Tilbage Til Skole er en tværfaglig indsats under Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark til familier med børn og unge der har massivt skolefravær.

Teamet arbejder med hele familien samt netværket omkring familien så som skole, kommune og psykiatri.