Spring til indhold

Regionale tilbud

Du har adgang til flere muligheder for hjælp og vejledning i Region Syddanmark.

Akuthjælp
Bliver du akut psykisk syg, eller forværres din psykiske sygdom pludseligt, har du flere muligheder for at få hjælp.

Om dagen på hverdage kan du kontakte egen læge. 

Uden for dagtimer, i weekender og på helligdage kan du kontakte lægevagten tlf.: 70 11 07 07.

 

Forebyg selvmord

Ambulant behandling

Døgnbehandling

Gratis internet-baseret behandling hvis du har angst eller/og depression

Psykiatrisk afdeling i Odense - børn og unge

Psykiatrisk afdeling i Odense - voksne

Generel info. til patienter

Sexologiske tilbud

 

 

 

BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE – AMBULANT BEHANDLING

Odense Børne- og Ungdomspsykiatri har to ambulatorier med tilhørende teams. Team for affektive lidelser, skizofreni og belastningsreaktion. Team for selvmordsforebyggelse.

 

BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE – UNIVERSITETSFUNKTION

Afdelingen behandler børn og unge i aldersgruppen 0-19 år med forskellige psykiatriske diagnoser. Afdelingen består af to ambulatorier, et dag- og døgnafsnit samt en forskningsenhed.

 

CENTER FOR SELVMORDSFOREBYGGELSE - FOR FAGPERSONER

Centeret er med til at sikre et ens behandlingstilbud af høj kvalitet til selvmordstruede patienter, fremme udviklingen og dele viden om selvmordsforebyggelse både regionalt, nationalt og internationalt.

 

CENTER FOR VOLDTÆGTSOFRE OUH

Hvis du har været udsat for seksuelt overgreb eller voldtægt, kan det være nødvendigt at blive undersøgt på Center for Voldtægtsofre. På hjemmesiden kan du læse mere om undersøgelser, efterfølgende psykiske reaktioner og evt. politianmeldelse ved seksuelle overgreb. Fremskudt funktion - for børn og unge i mistrivsel

 

FREMSKUDT FUNKTION

Fremskudt Funktion er et tværsektorielt samarbejde mellem psykiatrien og kommunerne, som forebygger at børn og unge i mistrivsel står uden indsatser. Målgruppen er 6–18 år. Hurtig hjælp i nærmiljøet og samarbejde på tværs. Arbejdet i Fremskudt funktion skal være med til at sikre, at:

  • børn og unge i mistrivsel og deres familier oplever hurtig hjælp i nærmiljøet
  • samarbejdet mellem psykiatrien og kommunen fungerer
  • der er fokus på, hvad det enkelte barn har brug for, for at kunne bevare tilknytningen til hverdagslivet.

 

LOKALPSYKIATRI ODENSE

På hjemmesiden finder du en oversigt over de forskellige teams i Lokalpsykiatrien i Odense. Lokalpsykiatriernes formål er, at de fleste voksne med en psykisk sygdom kan få behandling ambulant - i lokalpsykiatrien eller hjemme hos sig selv.

 

ODENSE – PSYKIATRISK BEHANDLING FOR VOKSNE

Afdelingen behandler voksne 20+ med forskellige psykiske diagnoser og består af døgnbehandling i sengeafsnit, 1 lokalpsykiatri og 1 akutmodtagelse. Derudover har Odense 6 afsnit samt en stor ambulant funktion med specialiserede teams beliggende på to matrikler. Vi er regionens universitetsafdeling og har en stor forskningsenhed, som samarbejder med SDU. Afdelingen har uddannelsesfunktion for studerende, der deltager i relevante samtaler/undersøgelser.

 

SELVMORDSFOREBYGGELSE

Det Nationale Partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforebyggelse står bag denne hjemmeside, der samler og deler information og viden på tværs af regionerne om forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. En hjemmeside til borger, pårørende og fagpersoner.

 

TEAM FOR SELVMORDSFOREBYGGELSE

Henvender sig til borgere fra 20 år, som har været tæt på at udføre selvmordsforsøg eller har forsøgt selvmord. Man kan selv ringe til teamet eller blive henvist via sygehuse, egen læge, socialforvaltning, skole m.v. Der tilbydes samtale så hurtigt som muligt. Toldbodhusevej 4, Odense

 

TILBAGE TIL SKOLE

Tilbage Til Skole er en tværfaglig indsats under Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark til familier med børn og unge der har massivt skolefravær. Teamet arbejder med hele familien samt netværket omkring familien så som skole, kommune og psykiatri.