Spring til indhold

Frivillige sociale foreninger

Find tilbud her

Frivillige sociale foreninger

 

ADHD-foreningen

ADHD-foreningen arbejder for at forbedre forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende. På hjemmesiden finder du viden om ADHD samt de forskellige tilbud foreningen har. Tilbyder bl.a. ”KiK Nu”, som er til forældre med børn i alderen 3-10 år med ADHD/ADD eller lignende vanskeligheder, og det er baseret på det første danske forældretræningsprogram med dokumenteret effekt – Kærlighed i Kaos. Kan også bruges af fagpersoner.

 

ALENEMORSKAB OG CENTER FOR VOLDSFORBYGGELSE

Tilbyder et 8-ugers gruppeforløb for mødre, som har haft vold tæt inde på livet. Gruppeforløbet er for dig, som ønsker et netværk med andre mødre, som har haft psykisk og/eller fysisk vold tæt inde på livet samt spejling, erfarings- og vidensdeling i et trygt rum med ligesindede. Forløbet er ikke

terapeutisk, men et supplement til heling efter voldsudsathed og brud med volden. Tilmeld dig forløbet ved at sende en mail til: stoettegrupper@talomvold.dk

 

ANGSTFORENINGEN

På hjemmesiden finder du Angstforeningens forskellige tilbud samt viden om angst. Tilbyder både individuelle - og gruppe tilbud, sociale cafeer, viden om angst og meget mere. Foreningen tilbyder også telefonrådgivning til børn, unge, voksne og forældre.

 

BABA

Baba betyder far på mange forskellige sprog. Baba bringer fædres ressourcer i spil, så de kan støtte andre fædre i at involvere sig endnu mere i deres børns liv. Baba styrker familiens samspil med kommunen, børnehaven, skolen og resten af det omkringliggende samfund til gavn for en god opvækst for børnene.

 

BEDRE PSYKIATRI ODENSE

I Bedre Psykiatris Odense-afdeling afholder de samtalegrupper for pårørende, foredrag, pårørendecafeer og meget mere. Se listen over aktuelle arrangementer på hjemmesiden. Samtalegrupper for pårørende. Vi har både grupper for børn, unge og voksne.

De ledes alle af professionelle terapeuter. I grupperne får du værktøjer til at få mere overskud i en svær hverdag samt et fællesskab med andre i samme situation. 

Caféerne starter med et oplæg om et tema, som vi derefter taler om i mindre grupper. Her kan du også vende dine personlige problemstillinger med andre pårørende.

 

BISIDDERGRUPPEN ODENSE

Vi er en gruppe frivillige der, som bisiddere deltager i møder med kommunale eller statslige sagsbehandlere (fx jobcenter eller Familieretshuset). Det kan også være hos andre fx læge eller arbejdsgiver. Det er gratis at bruge os.

Mange mennesker kan føle afmagt ved at skulle gå den tunge vej til at søge hjælp. Andre er måske usikre eller dybt skeptiske over, om deres juridiske rettigheder nu også tilgodeses.

En bisidder er en "medlytter", men IKKE en rådgiver eller din repræsentant.

 

BOLBRO GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING (GIF)

Idræt for Sindet er et tilbud for dig med en psykisk sårbarhed, som ønsker at mødes om forskellige idrætslige aktiviteter i et socialt fællesskab. Vi mødes om idrætten, men har fællesskabet i fokus. Derfor er der indlagt samvær både før og efter aktiviteten.

Måske er du vild med at spille badminton, og har en rigtig god ven, som elsker at gå en tur, så har I her muligheden for at følges til og fra fællesskabet, og stadig deltage jeres valgte aktivitet.

Om du har en decideret sindslidelse, er ensom, føler dig sårbar, eller kan identificere dig med denne målgruppe, kan du blive en del af vores fællesskab.

 

BOLIGSOCIALT HUS

Bolig-Socialt Hus fungerer som en bydækkende organisation, der løser en række boligsociale opgaver i fire boligområder i Odense med i alt omkring 12.000 beboere: Vollsmose, Korsløkken, Rising og Ejerslykke.

Bolig-Social Hus har fokus på fire indsatsområder.

  • Uddannelse og livschancer
  • Beskæftigelse
  • Kriminalitetsforebyggelse
  • Sammenhængskraft og medborgerskab

 

 

BROEN DANMARK

BROEN – en forening, der hjælper udsatte børn til et aktivt fritidsliv. BROEN har som formål at støtte socialt udsatte børn og unge med kontingenter og udstyr til idræt eller andre fritidsaktiviteter.

Målet er at få børnene ud blandt andre børn, hvor de kan være en del af et positivt fællesskab og spejle sig i voksne rollemodeller og dermed få nogle succesoplevelser og en styrket tro på sig selv. Det foregår i lokale foreninger og klubber med sport, spejder, teater, musik, billedskole eller andre aktiviteter for børn og unge som omdrejningspunkt.

 

BYDELSMØDRE

Bydelsmødre er primært kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som gør en frivillig indsats i lokalområdet for at støtte kvinder, som ofte er isolerede og som det etablerede system kan have vanskeligt ved at nå. Bydelsmoren lytter, formidler vigtige informationer og bygger bro mellem kvinden og det sted, som bedst kan hjælpe kvinden videre. Hjælpen styrker kvinderne, så de kan hjælpe sig selv, deres børn og familie.

 

BYENS FÆLLESSKAB

Foreningen har til formål at fremme et aktivt medborgerskab igennem kulturelle og debatskabende aktiviteter, som understøtter fællesskabet. Denne vision udleves igennem arrangementer med fokus på mad- og livsglæde, sang og musik samt kultur og debat.

Du får adgang til et fællesskab med andre mennesker med vægt på samvær, dialog, sang og fællesspisning.

 

BØRN UNGE OG SORG

Børn, Unge & Sorg hjælper børn og unge under 28 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde. Vi rådgiver også forældre og netværket (fx øvrig familie, venner og kærester) om, hvordan man bedst kan støtte.

 

CAFÉ ODA ODENSE

Café ODA Odense er et socialt mødested for dig, der har angst, depression, bipolar lidelse eller OCD inde på livet, også for pårørende.

 

CAFE PARAPLYEN

Paraplyen er en alkoholfri café, hvor alle – uanset status og alder er velkomne. Tilbyder også juridisk rådgivning og Nada akupunktur. Café Paraplyen i Odense er en af de mange cafeer, der drives af KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark.

 

CENTER FOR SEKSUELT MISBRUGTE - BEHANDLINGSSEKTION

Behandlingssektion yder gratis professionel rådgivning og behandling af voksne mænd og kvinder bosiddende i Region Syddanmark, der i deres barndom eller ungdom har været udsat for incest eller andre former for seksuelle overgreb.

 

CENTER FOR SEKSUELT MISBRUGTE - FRIVILLIGSEKTION

Frivilligsektionen tilbyder åben, anonym rådgivning og vejledning for mennesker med senfølger efter at have været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Centrets frivillige har en stor viden om senfølger, og de har erfaring med at vejlede og rådgive dig, så du får mulighed for at arbejde på et bedre liv.

 

DANSK FLYTGNINGHJÆLP

Har en række tilbud. Frivillige tilbyder lektiecafé, samvær, rådgivning mm. Her kan du f.eks. søge om økonomisk støtte til fritidsaktiviteter og ferie for børn og unge.

Frivilligrådgivningen støtter flygtninge og personer med etnisk minoritetsbaggrund med det praktiske, som kan være en udfordring i hverdagen.

 

 

DANSKE VETERANHJEM – ODENSE

Veteranhjem Odense har til formål at skabe et frirum for samvær og aktiviteter for veteraner og deres pårørende og værne om det kammeratskab, der er blevet skabt under tjeneste i Forsvaret, samt danne de fysiske rammer for at fællesskaber mellem veteraner og pårørende kan opstå.

 

DANSK RØDE KORS

Røde Kors har mange aktiviteter. De bekæmper ensomhed og tilbyder fællesskaber, indsamler penge og har fokus på integration. De holder også oplæg og tilbyder undervisning.

De tilbyder også ”Fortæl for Livet”, som er fortællegrupper for seniorer. Gennem en møderække inviteres du til at erindre, fortælle og lytte til betydningsfulde historier i dit og gruppedeltagernes liv. Det kan være stort som småt, og samtalerne i gruppen, som består af 4 – 6 deltagere, styres af en gruppeleder, så alle kommer til orde. I samarbejde med Odense Kommune.

 

DANSK RØDE KORS – Fællesskaber og følgevenner

Vi har mange forskellige fællesskaber. På vores hjemmeside kan du læse om sociale cafeer, strikkefællesskab, Q-net, mentorstøtte og meget mere.

  • Safe Space er et nyt fællesskab for unge i alderen 18-30 år. Det er til dig, der nogle gange føler dig usikker i sociale sammenhænge. Vi mødes hver tirsdag kl. 17-20 på Middelfartvej 115b, 5200 Odense. Tilmeld dig: 2093 5999. Skriv til os, hvis du har spørgsmål: safespace.røde.kors@gmail.com

 

 

 

DANSK RØDE KORS OG BOBLBERG

Snak Sammen – Et gratis online-tilbud til dig, der ønsker en at snakke med. I Snak Sammen er det frivillige fra Røde Kors du snakker med. Er for alle, der ønsker social kontakt i det daglige! De frivillige er helt almindelige mennesker, og I finder sammen ud af, hvad I skal snakke om.

 

DANSK RØDE KORS PARAT

Dansk Røde Kors Parat er et hjælpenetværk af mennesker, der er klar til at hjælpe andre her og nu. Du kan bl.a. få hjælp til indkøb af dagligvarer, hundeluftning, afhentning af medicin eller andre praktiske opgaver.

 

DANSK RØDE KORS - ODENSE

Røde Kors er meget mere end bare den akutte nødhjælp ude i verdens brændpunkter. Nationalt arbejder vi f.eks. med social- og netværkshjælp til de mange udsatte grupper i Danmark. Klik dig ind på hjemmeside og se, hvilke aktiviteter Røde Kors arbejder med i Odense.

 

DANSK RØDE KORS - MENTORSTØTTE

Frivillige job- og uddannelsesmentorer er et tilbud til dig, der som forælder har behov for hjælp og støtte i forbindelse med din uddannelse eller jobsøgning.

Job- og uddannelsesmentorer: Har du brug for støtte til at komme tættere på beskæftigelse, eller hjælp til at gennemføre en uddannelse?

Frivillige job- og uddannelsesmentorer er et tilbud til dig, der som forælder har behov for hjælp og støtte i forbindelse med din uddannelse eller jobsøgning.

Hvad er en frivillig jobmentor?

Er du ledig, har børn, og har brug for sparring i forhold til at komme tættere på et arbejde? Så kan en frivillig jobmentor fra Røde Kors være noget for dig.

 

DEPRESSIONSFORENINGEN

Depressionsforeningen er en ambitiøs landsdækkende forening og et unikt fællesskab for mennesker med depression, bipolar lidelse og deres pårørende – syge som raske. En forening skabt, drevet og baseret på frivillighed. Foreningen arbejder med at øge viden og skabe forståelse for sygdommene, og derigennem arbejde for en afstigmatisering. Tilbyder gruppeforløb mm.

 

DAREGENDER

I DareGender opbygger vi fællesskaber, der engagerer alle køn i arbejdet for ligestilling. som organisation har vi et særligt fokus på mænd og maskuliniteten og arbejder med at involvere drenge og mænd i køns- og ligestillingsarbejdet. det gør vi gennem kampagner, mandegrupper og projektbaserede aktiviteter. målet er færre stereotyper og en mere lige verden for og med alle køn.

 

DEN FRIE RÅDGIVNING I ODENSE

Den Frie Rådgivning er en frivillig social forening, som gennem rådgivning hjælper borgere med at løse hverdagsrelaterede problemstillinger. Der er to muligheder for rådgivning;

Åben Rådgivning og Privatøkonomisk Oprydning, som også kaldes PROP. 

Vores mission er at rådgive alle mennesker, der har behov for rådgivning og bidrage til at opbygge deres ressourcer, forståelse for egen situation og handlemuligheder. Åben Rådgivning henvender sig til brugere uden den nødvendige viden, ressourcer eller sproglige færdigheder til at kunne begå sig i samfundet på lige fod med andre borgere.

 

EXIT CIRKLEN

Exitcirklen er for dig, der er udsat for psykisk vold, social kontrol, mobning og radikalisme i form af religiøs social kontrol. Samtalegrupper for mænd og kvinder og juridisk hjælp. Exitcirklen er Danmarks første landsdækkende terapi – og samtalegrupper for psykisk voldsramte.

 

FORENINGEN SPISEFORSTYRRELSER & SELVSKADE

Foreningen har forskellige tilbud om behandling eller støtte til dig, der er berørt eller pårørende. Alle tilbud er gratis. Desuden tilbyder de mange forskellige former for rådgivning. Du kan ringe til vores telefonrådgivning, chatte, sms'e eller maile med os, eller du kan komme ind til en personlig rådgivningssamtale i en af vores fem lokale rådgivninger. Hvis du bor langt fra en rådgivning, kan vi mødes til en videorådgivning. Klik på ind på hjemmesiden og læs mere om de forskellige tilbud.

 

HEADSPACE ODENSE

For unge op til 25 år. Har du brug for nogen at tale med – eller kender du én, der har? I HeadSpace Odense er vi nogen at tale med. Helt enkelt. Det er dig, der bestemmer. Det vil sige, at vi taler om netop det, du ønsker, og i det tempo, som du finder naturligt. Intet er for stort eller småt. Det vigtigste er, at du føler dig tilpas og tryg ved at tale med os. HeadSpace Odense, Jernbanegade 3, 4. sal, 5000 Odense. Kontakt: Ring til os på 5373 3004.

 

KIKIND

En forening med plads til alle! Her kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Følgende aktiviteter kan du lave hver gang; dart, brætspil, kortspil, strikke, hækle, sy på symaskine, male, tegne og IT. Hver måned laves der en ny aktivitetskalender.

 

KOMSAMMEN

KOMsammen Odense er for dig, som er mellem 15 og 30 år og savner et fællesskab med andre unge. Vores frivillige står for at skabe trygge rammer, hvor du kan møde andre unge gennem aktiviteter såsom madlavning og bevægelse. I KOMsammen Odense er der plads til alle unge, hvad end du allerede kan løbe en halvmaraton eller højst løber efter bussen.

 

De unge, der kommer hos os, kender alle til følelsen af ensomhed, og alle har lyst til at spise sundt og få sved på panden sammen med jævnaldrende. Vi frivillige sørger for, at alle er en del af fællesskabet, og vi planlægger sammen, hvad vi skal lave.

 

 

KRÆFTENS BEKÆMPELSE – SORGGRUPPER

Kræftrådgivningen i Odense tilbyder samtalegrupper for børn i alderen 9-13 år og unge i alderen 15-25 år med en kræftramt forælder eller søskende. Som udgangspunkt er børnegruppen aktiv i efteråret, mens ungegruppen kører i foråret. Grupperne sammensættes ud fra deltagernes individuelle situationer og behov.

 

LANDSFORENINGEN AF NUVÆRENDE OG TIDLIGERE PSYKIATRIBRUGERE

Vi støtter hinanden & tager fælles initiativer. LAP er uafhængig af partipolitiske, økonomiske, behandlingsmæssige og religiøse interesser. I LAP indgår også en række lokale og regionale grundforeninger, som man automatisk bliver medlem af også.

 

 

LGBT+

Har tilbud i hele landet. LGBT+ Danmark er Danmarks største og ældste politiske organisation for homoseksuelle, biseksuelle, transpersoner og andre, der bryder med normerne for køn og seksualitet. Vi kæmper for, at enhver kan leve sit liv i fuld overensstemmelse med sin identitet gennem rettigheder, trygge fællesskaber og social forandring – lokalt, nationalt og globalt.

 

MANDECENTRET FYN

Mandecentret Fyn er et tilbud til dig før, under og efter en skilsmisse eller et parbrud. Her kan du få personlig rådgivning, coaching og parsamtaler fra professionelle medarbejdere. Mandecentret Fyn er et tilbud til dig før, under og efter en skilsmisse eller et parbrud. Her kan du få personlig rådgivning, coaching og parsamtaler fra professionelle medarbejdere.

– Du får tacklet tunge følelser

– Du får redskaber til at se nye muligheder

– Du får støtte og hjælp til kontakten med dine børn

– Du får hjælp til at fastholde kontakten til dem, du har brug for i dit liv

 

 

MINDHELPER

Mindhelper er et online tilbud til unge hvor man kan få viden om mental sundhed, råd til at håndtere problemer, personlig hjælp i en brevkasse samt vejledning til hvor du kan søge mere hjælp hvis behovet er der. Mindhelper giver unge idéer og redskaber til at håndtere problemer. Der er en brevkasse mm.

 

MØDREHJÆLPEN ODENSE

Mødrehjælpen har en landsdækkende telefon- og chatrådgivning til mor og far – Holdepunkt. Brugere, der kontakter Holdepunkts telefonrådgivning, kan, hvis rådgiveren på linjen vurderer et behov, få tilbudt en tid til en samtale på vores rådgiverkontor i Odense eller i et af Mødrehjælpens rådgivningshuse i København, Aarhus og Aalborg.

 

NEFOS

NEFOS yder støtte og rådgivning til alle, der er eller har været tæt på en person, som har udført en selvmordshandling. Dette kan være alt fra trussel om selvmord til den aktuelle selvmordshandling. NEFOS tilbyder 5 GRATIS samtaler med en frivillig rådgiver uddannet af NEFOS. Man kan også vælge at deltage samtalegrupper, ledet af frivillige rådgivere. I enkelte byer har vi mulighed for hjemmebesøg hos ældre og gangbesværede samt familier med mindre børn.

Vi har mulighed for at tilbyde samtaler flere steder i landet.

 

NOVAVI UNG REVERS

Novavi Ung Revers tilbyder gratis hjælp til børn og unge under 25 år, som er vokset op i familier med misbrug. Det kan være meget svært og ensomt at være pårørende til en med et alkoholproblem. Det er vores erfaring, at det hjælper at tale med andre om den situation, man står i. Derfor har vi i Novavi udviklet en række tilbud til pårørende til alkoholafhængige. Vores tilbud er som udgangspunkt gratis.

Du har mulighed for at få samtaler med en behandler. Det er ikke et krav, at din pårørende med et alkoholproblem er i behandling, og vedkommende skal heller ikke informeres om dine samtaler i Novavi. Samtalerne vil tage udgangspunkt i det, du synes er svært eller udfordrende i forhold til at være pårørende til en drikkende.

 

OCD FORENINGEN

Telefonrådgivning – 70 20 30 91. Rådgiverne er personer, der enten selv har (haft) OCD, eller er pårørende til en OCD-ramt.

 

Selvhjælpsgrupper

OCD-foreningen har selvhjælpsgrupper i Odense, København og Aarhus. Formålet med selvhjælpsgrupperne er at give deltagerne nyt mod til at komme videre ved at give gruppedeltagerne mulighed for at møde ligesindede og finde ud af, at de ikke er alene med deres OCD-lidelse og arbejde med personlig udvikling i det omfang, det er muligt uden hjælp fra en fagperson samt en mulighed for at træne eksponering.

Kontakt sekretariatet på 70203091, eller skriv til en af følgende mailadresser, hvis du er interesseret i at deltage i en selvhjælpsgruppe. Eller skriv: ocdgruppefyn@ocd-foreningen.dk

 

 

PEER TO PEER ODENSE

Som ung eller ny med psykisk sårbarhed, kan man miste håbet og troen på at livet igen kan blive meningsfuldt og godt. Med inspiration fra en anden, som kender det fra eget liv, kan man få mod og troen på at kunne bo i egen bolig, komme i arbejde/uddannelse, komme i gang med en aktivitet eller ud af ensomhed.

Fælles for de frivillige er, at de selv har egne erfaringer med psykisk sårbarhed, som de ønsker at bruge konstruktivt til at hjælpe og inspirere andre.

Erfaringsudveksling i mødet mellem frivillige og peers, peermatch eller gruppeaktiviteter er med til at bygge bro til et bedre liv, skabe netværk, give øget handlekraft og håb om recovery.

 

 

RECOVERY BULLS

Et idrætsfællesskab, der bygger på samhørighed, frivillighed og kærlighed. Vi tror på, at man gennem forskellige idrætsaktiviteter kan løfte livsglæden hos mange udsatte. Formålet med sportsholdet er at sætte en idrætsbevægelse i gang for den del af befolkningen, der ikke reelt har adgang til de eksisterende idrætsfællesskaber.

 

 

RED BARNET

Red Barnet Odense er en lokal frivilligorganisation, hvor vores fornemmeste opgave består i at yde hjælp og støtte til udsatte børn i vores lokalområde. Vi har hele 14 aktiviteter og ca. 200 frivillige, der skal understøtte de ca. 500 lokale børn, som vi har tilknyttet vores forening.

 

 

SAMTALEBOBLEN

Coaching af over 18-årige studerende i krise, der ønsker større livskvalitet. Med coach-uddannede frivillige. Udfører frivilligt socialt arbejde i Odense, hvor vi tilbyder gratis coaching til studerende.

 

SAMTALEGRUPPER FOR UNGE

Samtalegrupper for Unge er et tilbud til dig mellem 13 og 30 år, der oplever svære udfordringer i livet, som du gerne vil arbejde med. I Samtalegrupper for Unge bliver du mødt med åbenhed, respekt samt en stor nysgerrighed på, hvem du er. Samtalerne tager altid udgangspunkt i dine tanker, følelser og behov. Vi tror på, at du er specialist i dit eget liv, og du ved bedst, hvad du har brug for.

 

SIND FYN STOPPESTEDET

Stoppestedet har en bred vifte af fællesskaber og sociale aktiviteter målrettet mennesker med psykisk sårbarhed. Klik ind på deres hjemmeside og læs mere om Stoppestedet tilbud.

 

SOCIAL SUNDHED

Brobyggeren er en sundhedsfaglig studerende, der ledsager et menneske, der har udfordringer i mødet med sundhedsvæsenet. Inden aftalen kan brobygger og borger snakke om hvad der skal ske og hvad borgeren har brug for.

 

SORGVEJVISER

Er du efterladt, og har brug for hjælp og støtte i din sorg? Her finder du en vejviser over sorggruppetilbud i hele landet, for efterladte efter dødsfald. Formålet med Sorgvejviseren er at gøre det så nemt for dig som muligt at finde den rette og nødvendige støtte og hjælp til sorgen, der hvor du bor.

 

TUBA

Er du vokset op med en forælder, der drikker eller tager stoffer, og har du brug for at tale med en terapeut eller andre mennesker i samme situation? I TUBA tilbyder vi gratis rådgivning, gruppeterapi og individuel terapi for unge mellem 14 og 25 år og op til 35 i visse byer (bl.a. Odense), der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug.

 

TUBANU

TUBANU er en frivilligdrevet forening for unge og voksne, der er vokset op med stof- eller alkoholmisbrug i familien. Vi har fokus på alt det udenom terapien: netværk og trivsel, samt et fedt og meningsfuldt hverdagsliv, hvor man aktivt kan bruge sine nyfundne ressourcer og kompetencer på en meningsfuld måde.

 

UNG UDEN MOBNING

Ung Uden Mobning arbejder for sunde og værdige fællesskaber med plads til alle, og bygger bro mellem organisationers tilbud og lokale indsatser. Unge mellem 16 og 20 år kan nu tilmelde sig et gratis gruppeforløb i Projekt Ung med Vilje. Forløbet er til alle unge, der ønsker at arbejde på robusthed, livsmestring og personlig udvikling.

 

 

VENTILEN ODENSE

I Ventilen Odense kan du være den, du er. Vi frivillige sørger for, at alle er en del af fællesskabet, og at alle bliver set og hørt. Alle de unge, som kommer hos os, vil gerne have hjælp til at komme ud af ensomheden, så der er mange, der har det ligesom dig.

I Ven-til-en Odense får du nogen at dele både de store og små ting med. Sammen spiller vi spil, tager i biografen, mødes til et spil minigolf eller noget helt fjerde. Vi hygger os altid sammen, og de frivillige sørger for, at der er plads til at øve de sociale ting, som kan være svære – ligesom, der altid er plads til en snak på tomandshånd.

 

ÅBEN DIALOG

Har du brug for nogen at tale med?

Bor du i Aarhus, Odense eller København og oplever du at stå i en krise eller vanskelig situation?

Vi tilbyder at tale med dig og vigtige personer i dit netværk

Vi kan afholde samtalen hos dig eller et andet sted du foretrækker. Det er gratis at tale med os og vi kan tilbyde én eller flere samtaler.