Spring til indhold

Kirker i Odense

Se de mange forskellige aktiviteter i kirkerne

Kirker i Odense Kommune

Alle præster tilbyder som udgangspunkt individuelle samtaler - sjælesorgssamtaler. Det er muligt at benytte sig af tilbud i andre sogne end det man tilhører, men samtaler er som udgangspunkt i det sogn, man er tilknyttet.

AGEDRUP KIRKE

Sogneaftner, syng sammen, tirsdags-sild, torsdags-cafe, stik-gå-cafe, børnekor. Adresse: Agedrupvej 12, 5320 Agedrup.

ALLERUP KIRKE

Morgensang, filmklub, cafeen. Adresse: Allerup Bygade 54, 5220 Odense SØ.

 

ALLESØ OG NÆSBY-HOVED BROBY KIRKER

Onsdagsklubben, babysalmesang, formiddagscafé, sognekor, fællessang, ældresagen – gymnastik. Adresse: Korsgade 1, 5270 Odense N.

 

BELLINGE KIRKE

Torsdagscafe, babysalmesang, pensionistklub, kor, litteraturkreds, sorggruppe. Adresse: Kirkelundvej 18A, 5250 Odense SV.

 

BOLBRO KIRKE

Nørkledamerne, ungdomskor, seniorklub, babysalmesang, Store torsdag, Gud – hvor det smager, sommerbørn, studiekreds. Adresse: Stadionvej 68, 5200 Odense.

 

BRÆNDEKILDE KIRKE

Torsdagscafe, babysalmesang, pensionistklub, kor, litteraturkreds, sorggruppe: Ravnebjerggyden 250, 5250 Odense SV.

 

BYKIRKEN

Østergade til middag, fyraftensbøn, netværksgrupper, ungdomsfællesskab, seniormøder. Adresse: Østergade 57-59, 5000 Odense C.

 

DALUM KIRKE

Krea-dage, babysalmesang, besøgstjeneste, filmaftner, kirkekaffe, torsdagsmøder og foredrag, eftermiddags-café, onsdagsklubben. Adresse: Dalumvej 114, 5250 Odense SV.

 

DAVINDE KIRKE

Morgensang, filmklub, cafeen. Adresse: Davinde Bygade 24, 5220 Odense SØ.

 

DYRUP KIRKE

Fredags-åbent, læsekredsen, Café kreativ, Dyrup koret, Strikkeklubben, babysalmesang, Gud og spaghetti, kirkens børnekor. Adresse: Tranehøjen 1, 5250 Odense SV.

 

FANGEL KIRKE

Onsdagscafé Stenløse, studiekreds Stenløse, sognecafé Fangel, babysalmesang, Børneklubben. Adresse: Kirkevej 25, Fangel, 5260 Odense S.

 

FOLKEKIRKENS TVÆRKULTURELLE SAMARBEJDE I ODENSE

Sprogcafé, kvindegruppe, cafe arrangementer, Mamma Mia, Young & Younger, syng sammen. Adresse: Frue Kirkestræde 14, 5000 Odense C.

 

FRAUGDE KIRKE

Morgensang, filmklub, cafeen, hånd arbejdsklub. Adresse: Fraugdevej 67, 5220 Odense SØ.

 

FREDENS KIRKE

Mandagscafe, torsdagsklub, legestue, babysalmesang, besøgstjeneste, Sorggruppe. Adresse: Skibhusvej 162, 5000 Odense C.

 

GODTHÅBSKIRKEN

Børnekirke, UNG-gruppe, netværksgrupper, sprogcafe. Adresse: Rosenlunden 15, 5000 Odense C.

 

HANS TAUSENS KIRKE

Babysalmesang, korskole, spirekor, juniorkor, studiekreds, samtalerummet, fællesskabscafeen. Adresse: Rugårdsvej 62, 5000 Odense C.

 

HJALLESE KIRKE

Filmstudiekredsen/læsekredsen, sorggruppe, besøgstjeneste, babysalmesang, eftermiddagsklubben, kirkens kor. Adresse: Hjallesegade 25, 5260 Odense S.

 

HØJBY KIRKE
Madklub, børnekor, ad hoc-kor for voksne, bibel samtale-grupper, eftermiddagsmeditation, Vin & Salmesang. Adresse: Højbyvej 37, 5260 Odense S.

 

KORUP KIRKE

Babysalmesang, besøgsven, kor. Adresse: Korupvej 40, 5210 Odense NV.

 

LUMBY KIRKE

Babysalmesang, kirkekaffe, frokostklub (for mænd). Adresse: H. C. Lumbyes Vej 32, 5270 Odense N.

 

MUNKEBJERG KIRKE

Eksistens – ost og rødvin, studiekreds, onsdagscafe, herreværelset, syng-sammen, gå med kirken, legestue, baby tumlingegudstjeneste, strikkeklub. Fællesklang Odense, Unge Voksne. Adresse: Østerbæksvej 87, 5230 Odense M.

 

NÆSBY KIRKE

Eftermiddagsmøde, herreholdet, åben cafe, Gud, hvor det smager, babysalmesang. Adresse: Bogensevej 94 A, 5270 Odense N.

 

NÆSBYHOVED-BROBY KIRKE

Bibelhistorier for børn, babysalmesang, onsdagsklubben, sognekor, fællessang, formiddagscafé, ældresagen – gymnastik. Adresse: Broby Kirkevej 13, 5270 Odense N.

ODENSE DOMKIRKE (Graabrødre klosterkirke)

Babysalmesang, læsekreds, onsdagscafe, åbent prædikeværksted, morgensang i Kloster kirken. Adresse: Odense Domkirke, Klosterbakken 2, 5000 Odense C.

Graabrødre klosterkirke, Jernbanegade 9, 5000 Odense C

 

ODENSE VALGMENIGHED

Musik i Odense Valgmenighed, foredrag, sorggrupper. Adresse: Dronningensgade 1, 5000 Odense C.

 

PAARUP KIRKE

Babysalmesang, musiksjov, børne og ungdomskor, torsdags-syng-sammen, cafe-lørdage, tirsdagsmødet, den åbne café, nørklerne, læsekreds, mandeklubben, Singlernes Højtidsgruppe. Adresse: Paarupvej 64, 5210 Odense NV.

 

RAVNEBJERG KIRKE

Hyggecafé, babysalmesang, filmaften. Adresse: Ravnebjerggyden 87, 5491 Blommenslyst.

 

SANDERUM KIRKE

Aften-fordybelse - musik og sang, Flittige hænder, litteraturkreds, kor, De grønne pigespejdere, Mandeklub. Adresse: Sanderumvej 144, 5250 Odense SV.

 

SANKT HANS KIRKE

Alpha – udforsk liv tro og mening, babysalmesang, besøgstjenesten, Citykirkens Børne og ungekor, den lyttende kirke, onsdagscafé, diverse fællesskabsgrupper, gospelkoret Cornerstone, legestue, Messy-church, voksenkor, PREP, TeenCrash, pigeaftner. Adresse: Sankt Hans Pl. 2, 5000 Odense C.

 

SEDEN KIRKE

Spirekor, babysamlesang, korskole, sognecafé, sangaftner, gammel og glad, besøgstjenesten, diakoni og sorg. Adresse: Mindelundsvej 47, 5240 Odense NØ.

 

STENLØSE KIRKE

Onsdagscafé Stenløse, studiekreds Stenløse, sognecafé Fangel, babysalmesang, Børneklubben. Adresse: Stenløse Bygade 2, 5260 Odense S.

 

STIGE KIRKE

Babysalmesang, frokostklub (for mænd), fyraftenssang. Adresse: Skippervej 11A, 5270 Odense N.

 

THOMAS KINGOS KIRKE

Herreklubben, læsekreds og studiekreds, broderiklubben babysalmesang, Kingos krea klub, besøgstjeneste. Adresse: Bülowsvej 9-11 5230 Odense M.

 

TORNBJERG KIRKE

Kirke- og kulturværksted, babysalmesang, salmelegestue for dagplejere, læsehjørnet. Adresse: Skærmhatten 1, 5220 Odense SØ.

 

UBBERUD KIRKE

Hyggecafé, babysalmesang, filmaften, Ubberud børnekor. Adresse: Ubberudvej 20, 5491 Blommenslyst.

 

UNGDOMKIRKE

Hvert år flytter mange unge til Odense for at starte studie eller arbejde. Måske er du lige flyttet hjemmefra og føler dig af og til alene uden familie og de gamle venner hjemmefra. Måske har du boet her nogle år, men aldrig rigtig fundet det fællesskab, hvor du føler dig hjemme. Du er ikke den eneste – selvom det godt kan føles sådan.

 

UngDomkirke er et tilbud om fællesskab med mening. Et kirkeligt fællesskab, hvor unge møder unge over et måltid mad til SU-venlige priser, og hvor du også er meget velkommen.

 

VOLLSMOSE KIRKE

Adresse: Risingsvej 140, 5240 Odense NØ

 

VOR FRELSERS KIRKE

Eftermiddagsklub, studiekreds, babysalmesang. Adresse: Ejbygade 24, 5220 Odense SØ.

VOR FRUE KIRKE

Babysalmesang, kirkefrokoster, kreative dage, Nørkle-damerne, Torsdagscafeen. Adresse: Frue Kirkestræde 10, 5000 Odense C.

 

ÅSUM KIRKE

Adresse: Ryttervejen 4, 5240 Odense NØ.