Spring til indhold

Kirker i Odense

Kirkerne tilbyder mange forskellige ting

Kirker i Odense Kommune

Alle præster tilbyder som udgangspunkt individuelle samtaler - sjælesorgssamtaler. Det er muligt at benytte sig af tilbud i andre sogne end det man tilhører, men samtaler er som udgangspunkt i det sogn, man er tilknyttet.

AGEDRUP KIRKE

Sogneaftner, syng sammen, tirsdags-sild, torsdags-cafe, stik-gå-cafe, børnekor. Adresse: Agedrupvej 12, 5320 Agedrup.

ALLERUP KIRKE

Morgensang, filmklub, cafeen. Adresse: Allerup Bygade 54, 5220 Odense SØ.

 

ALLESØ KIRKE

Onsdagsklubben, babysalmesang, formiddagscafé, sognekor, fællessang, ældresagen – gymnastik. Adresse: Korsgade 1, 5270 Odense N.

 

BELLINGE KIRKE

Torsdagscafe, babysalmesang, pensionistklub, kor, litteraturkreds, sorggruppe. Adresse: Kirkelundvej 18A, 5250 Odense SV.

 

BOLBRO KIRKE

Nørkledamerne, ungdomskor, seniorklub, babysalmesang, Store torsdag, Gud – hvor det smager, sommerbørn, studiekreds. Adresse: Stadionvej 68, 5200 Odense.

 

BRÆNDEKILDE KIRKE

Torsdagscafe, babysalmesang, pensionistklub, kor, litteraturkreds, sorggruppe: Ravnebjerggyden 250, 5250 Odense SV.

 

BYKIRKEN

Østergade til middag, fyraftensbøn, netværksgrupper, ungdomsfællesskab, seniormøder. Adresse: Østergade 57-59, 5000 Odense C.

 

DALUM KIRKE

Krea-dage, babysalmesang, besøgstjeneste, filmaftner, kirkekaffe, torsdagsmøder og foredrag, eftermiddags-café, onsdagsklubben. Adresse: Dalumvej 114, 5250 Odense SV.

 

DAVINDE KIRKE

Morgensang, filmklub, cafeen. Adresse: Davinde Bygade 24, 5220 Odense SØ.

 

DYRUP KIRKE

Fredags-åbent, læsekredsen, Café kreativ, Dyrup koret, Strikkeklubben, babysalmesang, Gud og spaghetti, kirkens børnekor. Adresse: Tranehøjen 1, 5250 Odense SV.

 

FANGEL KIRKE

Onsdagscafé Stenløse, studiekreds Stenløse, sognecafé Fangel, babysalmesang, Børneklubben. Adresse: Kirkevej 25, Fangel, 5260 Odense S.

 

FOLKEKIRKENS TVÆRKULTURELLE SAMARBEJDE I ODENSE

Sprogcafé, kvindegruppe, cafe arrangementer, Mamma Mia, Young & Younger, syng sammen. Adresse: Frue Kirkestræde 14, 5000 Odense C.

 

FRAUGDE KIRKE

Morgensang, filmklub, cafeen, hånd arbejdsklub. Adresse: Fraugdevej 67, 5220 Odense SØ.

 

FREDENS KIRKE

Mandagscafe, torsdagsklub, legestue, babysalmesang, besøgstjeneste, Sorggruppe. Adresse: Skibhusvej 162, 5000 Odense C.

 

GODTHÅBSKIRKEN

Børnekirke, UNG-gruppe, netværksgrupper, sprogcafe. Adresse: Rosenlunden 15, 5000 Odense C.

 

GRAABRØDRE KLOSTERKIRKE

Babysalmesang, morgensang, læsekreds, onsdagscafé, kor, åbent prædikeværksted. Adresse: Jernbanegade 9 / Gråbrødre Plads 1 5000 Odense C.

 

HANS TAUSENS KIRKE

Babysalmesang, korskole, spirekor, juniorkor, studiekreds, samtalerummet, fællesskabscafeen. Adresse: Rugårdsvej 62, 5000 Odense C.

 

HJALLESE KIRKE

Filmstudiekredsen/læsekredsen, sorggruppe, besøgstjeneste, babysalmesang, eftermiddagsklubben, kirkens kor. Adresse: Hjallesegade 25, 5260 Odense S.

 

HØJBY KIRKE
Madklub, børnekor, Ad Hoc-kor for voksne, bibelsamtalegrupper, eftermiddagsmeditation, Vin & Salmesang. Adresse: Højbyvej 37, 5260 Odense S.

 

KORUP KIRKE

Babysalmesang, besøgsven, kor. Adresse: Korupvej 40, 5210 Odense NV.

 

LUMBY KIRKE

Babysalmesang, kirkekaffe, frokostklub (for mænd). Adresse: H. C. Lumbyes Vej 32, 5270 Odense N.

 

MUNKEBJERG KIRKE

Eksistens – ost og rødvin, studiekreds, onsdagscafe, herreværelset, syng-sammen, gå med kirken, legestue, baby tumlingegudstjeneste, strikkeklub. Fællesklang Odense, Unge Voksne. Adresse: Østerbæksvej 87, 5230 Odense M.

 

NÆSBY KIRKE

Eftermiddagsmøde, herreholdet, åben cafe, Gud, hvor det smager, babysalmesang. Adresse: Bogensevej 94 A, 5270 Odense N.

 

NÆSBYHOVED-BROBY KIRKE

Bibelhistorier for børn, babysalmesang, onsdagsklubben, sognekor, fællessang, formiddagscafé, ældresagen – gymnastik. Adresse: Broby Kirkevej 13, 5270 Odense N.

ODENSE DOMKIRKE (SKT. KNUDS KIRKE)

Babysalmesang, læsekreds, onsdagscafe, åbent prædikeværksted. Adresse: Klosterbakken 2, 5000 Odense C.

 

ODENSE VALGMENIGHED

Musik i Odense Valgmenighed, foredrag, sorggrupper. Adresse: Dronningensgade 1, 5000 Odense C.

 

PAARUP KIRKE

Babysalmesang, musiksjov, børne og ungdomskor, torsdags-syng-sammen, cafe-lørdage, tirsdagsmødet, den åbne café, nørklerne, læsekreds, mandeklubben, Singlernes Højtidsgruppe. Adresse: Paarupvej 64, 5210 Odense NV.

 

RAVNEBJERG KIRKE

Hyggecafé, babysalmesang, filmaften. Adresse: Ravnebjerggyden 87, 5491 Blommenslyst.

 

SANDERUM KIRKE

Aftensfordybelse - musik og sang, Flittige hænder, litteraturkreds, kor, De grønne pigespejdere, Mandeklub. Adresse: Sanderumvej 144, 5250 Odense SV.

 

SANKT HANS KIRKE

Alpha – udforsk liv tro og mening, babysalmesang, besøgstjenesten, Citykirkens Børne og ungekor, den lyttende kirke, onsdagscafé, diverse fællesskabsgrupper, gospelkoret Cornerstone, legestue, Messy-church, voksenkor, PREP, TeenCrash, pigeaftner. Adresse: Sankt Hans Pl. 2, 5000 Odense C.

 

SEDEN KIRKE

Spirekor, babysamlesang, korskole, sognecafé, sangaftner, gammel og glad, besøgstjenesten, diakoni og sorg. Adresse: Mindelundsvej 47, 5240 Odense NØ.

 

STENLØSE KIRKE

Onsdagscafé Stenløse, studiekreds Stenløse, sognecafé Fangel, babysalmesang, Børneklubben. Adresse: Stenløse Bygade 2, 5260 Odense S.

 

STIGE KIRKE

Babysalmesang, frokostklub (for mænd), fyraftenssang. Adresse: Skippervej 11A, 5270 Odense N.

 

THOMAS KINGOS KIRKE

Herreklubben, læsekreds og studiekreds, broderiklubben babysalmesang, Kingos krea klub, besøgstjeneste. Adresse: Bülowsvej 9-11 5230 Odense M.

 

TORNBJERG KIRKE

Kirke- og kulturværksted, babysalmesang, salmelegestue for dagplejere, læsehjørnet. Adresse: Skærmhatten 1, 5220 Odense SØ.

 

UBBERUD KIRKE

Hyggecafé, babysalmesang, filmaften, Ubberud børnekor. Adresse: Ubberudvej 20, 5491 Blommenslyst.

 

VOLLSMOSE KIRKE

Mandagscafé, håndarbejdes-café, børne- ungdoms- og seniorkor, de noble herrer, motion. Adresse: Risingvej 140, 5240 Odense NØ.

 

VOR FRELSERS KIRKE

Eftermiddagsklub, studiekreds, babysalmesang. Adresse: Ejbygade 24, 5220 Odense SØ.

 

VOR FRUE KIRKE

Babysalmesang, kirkefrokoster, krea-dag, nørkledamerne, Torsdagscafeen. Adresse: Frue Kirkestræde 10, 5000 Odense C.

 

ÅSUM KIRKE

Adresse: Ryttervejen 4, 5240 Odense NØ.