Spring til indhold

Sundhedsforvaltningen

Find tilbud her

Indsatser i Odense Kommune Sundhedsforvaltningen, MENTAL TRIVSEL OG SUNDHEDSFREMME

 

 

ALKOHOL BEHANDLINGEN                     

Et anonymt tilbud til dig, der gør dig tanker om dit forbrug af alkohol – eller til dig, der er bekymret for en pårørende.        

Problemer med alkohol kan ramme mennesker i alle aldre og stillinger i samfundet. Du kan få gratis rådgivning og behandling i Alkoholbehandlingen, hvis du på den ene eller anden måde oplever, at du har udfordringer i din hverdag på grund af dit alkoholforbrug. Det kan være udfordringer i familien, på arbejdet, fysisk eller psykisk. Alkoholbehandlingen er et kommunalt tilbud, og du kan være anonym, hvis du ønsker det. Du behøver ingen henvisning.

Der er tale om individuelle samtaler med afsæt i det, du ønsker at snakke om i forhold til alkohol. Du kan få op til fem samtaler med en alkoholrådgiver, som kan støtte dig i at udforske og ændre dine alkoholvaner. Hvis du ønsker det, kan alkoholrådgiveren hjælpe dig videre til Alkoholbehandlingen.           

 

BORGERRÅDGIVER

Borgerrådgiveren er en uafhængig person ansat af byrådet, de skal bidrage til retssikkerhed og styrkelse af dialogen. Hvis du som borger i Odense oplever problemer med dialogen med kommunen, er utilfreds med sagsbehandling eller borgerbetjening og har forsøgt dialog med den konkrete forvaltning uden held, er du velkommen til at henvise til borgerrådgiveren.

Borgerrådgiveren har ikke kompetence til at ændre på indholdet af afgørelser eller behandle sager. Borgerrådgiveren har ikke adgang til borgerens sag og kan derfor kun se de dokumenter borgeren kommer med eller de dokumenter forvaltningen sender.

Borgere kan kontakte borgerrådgiveren enten via digital post, telefonisk eller personligt. Personlig henvendelse på Rådhuset i lokale 118 efter forudgående aftale. Telefonisk på Tlf.: 20 58 84 54: tirsdag 10.00 -15.00 og torsdag 10.00 -17.00

                     

CENTER FOR MENTAL SUNDHED           

Odense Kommunes rådgivnings– og informationscenter om mental sundhed, psykisk sårbarhed og psykisk sygdom. Herunder synliggørelse af tilbud i Odense indenfor den kommunale, regionale og frivillige verden. For alle borgere, der bor i Odense og er fyldt 18 år tilbydes anonym og professionel rådgivning, pr. mail, telefonisk, video eller fysisk i vores center. For borgere der oplever angst og depression tilbydes vi kurser. De fleste oplever at få det markant bedre efter at have deltaget. Kurset er et gruppeforløb, hvor man mødes fysisk. Det er GRATIS at deltage. 

 

                     

CENTER FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE             

Center for Sundhed og Forebyggelse har forskellige tilbud til dig, der har eller er i forhøjet risiko for at udvikle KOL, type 2-diabetes eller hjertekarsygdomme. Du er altid velkommen til at tage en pårørende med til samtalen. Pårørende kan også deltage i nogle af tilbuddene.

Hos Center for Sundhed og Forebyggelse vil du møde sundhedsfaglige medarbejdere. Du kan møde andre, der har samme sygdom som dig selv, frivillige foreninger og patientforeninger. Hos centret kan du lære mere om din sygdom: KOL, type 2-diabetes og hjertesygdomme, få hjælp til at ændre vaner, møde andre med samme sygdom, afprøve forskellige motionsformer og få hjælp til at finde et aktivt fællesskab.    

 

                                           

FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG         

For borgere, der er 75 + år og ikke får hjælp til personlig pleje. Og for borgere der har mistet deres ægtefælle og er over 65 år. Og for borgere der er fyldt 65 år og har anden etnisk baggrund. De forebyggende hjemmebesøg og indsatsen i hjemmeplejen målrettes til at opspore ensomhed, depression, selvmordsrisiko og demens med henblik på henvisning til kommunale og frivillige tilbud og/eller udredning og behandling.

 

 

PSYKOLOGTEAMET          

For 13-30-årige som ikke har muligheden for at få hjælp andre steder. Teamet tilbyder gratis, anonyme samtaler hvis du har psykologiske problemstillinger, der påvirker din hverdag. Tilbyder op til 5 samtaler. Både individuelle samtaler og gruppetilbud.                                                                           

Psykologteamet tilbyder anonym psykologhjælp ved banderelateret kriminalitet. Formålet med indsatsen er at yde hjælp og støtte til pårørende, vidner og ofre for bandekriminalitet, forebygge og bekæmpe psykiske følgevirkninger og stoppe fødekæden til bandekriminalitet. Tilbuddet udbydes af Psykologteamet og skal køre som et projekt frem til udgangen af 2022. Hjælp til ofre, vidner og pårørende til banderelateret kriminalitet                                                 

 

 

RØGFRIT ODENSE

Odense Byråd har en vision om, at Odense skal være røgfri i 2030 med den første røgfri generation i 2025. Det betyder, at ingen børn og unge ryger i 2025. 'Røgfrit Odense' er sat i verden for at være med til at realisere, at Odense bliver røgfri i 2030. Vi forebygger rygning blandt børn og unge og hjælper de odenseanere, der allerede ryger, med at stoppe.

 

                     

SUNDHEDSPLEJEN            

Sundhedsplejen har en vifte af sundhedstilbud, der starter allerede i graviditeten og som fortsætter i særlig grad henover barnets første leveår og op igennem skolealderen. Igennem denne periode kan sundhedsplejen bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe forudsætninger for en sund voksen tilværelse. Dette bidrager sundhedsplejerskerne til, ved at give råd og vejledning til både børn og familier om trivsel og sundhed. 

                                           

SUNDHEDSPLEJENS SKOLETILBUD:

0. klasse Individuel indskolingsundersøgelse af alle børn ved sundhedsplejerske.

5. klasse: Sundhedsplejersken måler og vejer alle elever, og følger op på evt. afvigelser fra den normale vægt og vækstkurve.

6. klasse: Sundhedsplejersken foretager synsprøve på alle elever i 6. klasse.

8. klasse: Individuel udskolingsundersøgelse ved sundhedsplejersken. Elevernes individuelle besvarelser af spørgsmålene i skolesundhed.dk inddrages i undersøgelsen.

Sundhedsplejersken kan desuden på alle klassetrin følge op på børn med særlige sundhedsmæssige behov.

                                           

 

SEKSUEL SUNDHED          

For unge i Odense under 30 år. Som ung kan du få anonym rådgivning om seksuel sundhed i et trygt og imødekommende rum med en af vores rådgivere. Klinik for seksuel sundhed er test og rådgivning på samme sted. Et samarbejde mellem Region Syddanmark, Odense Kommune og AIDS-Fondet har resulteret i to klinikker for seksuel sundhed - den ene i Odense centrum, den anden i bydelen Vollsmose. Jernbanegade 16. 1. sal i Odense centrum og i Sundhedscenter Nord i Vollsmose (Vollsmose Allé 14), i de samme lokaler som sundhedsplejersker og jordemødre holder til i.