Spring til indhold

Sundhedsforvaltningen

Find tilbud her

Indsatser i Odense Kommune Sundhedsforvaltningen

 

 

ALKOHOL BEHANDLINGEN          

Et anonymt tilbud til dig, der gør dig tanker om dit forbrug af alkohol – eller til dig, der er bekymret for en pårørende.        

Problemer med alkohol kan ramme mennesker i alle aldre og stillinger i samfundet. Du kan få gratis rådgivning og behandling i Alkoholbehandlingen, hvis du på den ene eller anden måde oplever, at du har udfordringer i din hverdag på grund af dit alkoholforbrug. Det kan være udfordringer i familien, på arbejdet, fysisk eller psykisk.

Alkoholbehandlingen er et kommunalt tilbud, og du kan være anonym, hvis du ønsker det. Du behøver ingen henvisning.

 

 

BORGERRÅDGIVER

Borgerrådgiveren er en uafhængig person ansat af byrådet, de skal bidrage til retssikkerhed og styrkelse af dialogen. Hvis du som borger i Odense oplever problemer med dialogen med kommunen, er utilfreds med sagsbehandling eller borgerbetjening og har forsøgt dialog med den konkrete forvaltning uden held, er du velkommen til at henvise til borgerrådgiveren.

Borgerrådgiveren har ikke kompetence til at ændre på indholdet af afgørelser eller behandle sager. Borgerrådgiveren har ikke adgang til borgerens sag og kan derfor kun se de dokumenter borgeren kommer med eller de dokumenter forvaltningen sender.

Borgere kan kontakte borgerrådgiveren enten via digital post, telefonisk eller personligt. Personlig henvendelse på Rådhuset i lokale 118 efter forudgående aftale. Telefonisk på Tlf.: 20 58 84 54: tirsdag 10.00 -15.00 og torsdag 10.00 -17.00

                  

BYENS KØKKEN

Mad og måltider er en vigtig del af det gode liv. Kroppen har brug for ernæring for at kunne fungere. Mad kan også give nydelse, og måltider kan give fælles oplevelser. Derfor har vi mad, måltider og ernæring med i alle forløb og indsatser for borgerne.

I Mad og Måltider arbejder vi med hverdagsrehabilitering. Fra at tænke ”Vi gør det for borgeren”, tænker vi nu ”Vi gør det sammen med borgeren”. Det kræver, at vi ændrer vaner og kultur.

 

CENTER FOR MENTAL SUNDHED

Odense Kommunes rådgivnings– og informationscenter om mental sundhed, psykisk sårbarhed og psykisk sygdom. Herunder synliggørelse af tilbud i Odense indenfor den kommunale, regionale og frivillige verden.          

For alle borgere, der bor i Odense og er fyldt 18 år tilbydes anonym og professionel rådgivning, pr. mail, telefonisk, video eller fysisk i vores center.                

For borgere der oplever angst og depression tilbydes kurser. De fleste oplever at få det markant bedre efter at have deltaget. Kurset er et gruppeforløb, hvor man mødes fysisk. Det er GRATIS at deltage.

 

CENTER FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE                

Center for Sundhed og Forebyggelse har forskellige tilbud til dig, der har eller er i forhøjet risiko for at udvikle KOL, type 2-diabetes eller hjertekarsygdomme.

Du er altid velkommen til at tage en pårørende med til samtalen. Pårørende kan også deltage i nogle af tilbuddene.

Hos Center for Sundhed og Forebyggelse vil du møde sundhedsfaglige medarbejdere. Du kan møde andre, der har samme sygdom som dig selv, frivillige foreninger og patientforeninger.

Hos centret kan du lære mere om din sygdom: KOL, type 2-diabetes og hjertesygdomme, få hjælp til at ændre vaner, møde andre med samme sygdom, afprøve forskellige motionsformer og få hjælp til at finde et aktivt fællesskab.          

 

CENTER FOR TANDPLEJE

Center for Tandpleje har følgende funktioner:

 

BØRNE- OG UNGETANDPLEJEN

Gratis tandpleje til børn og unge til og med 19 år med folkeregister i Odense Kommune. Automatisk tilmeldt ved fødslen. Der er 7 tandklinikker i Odense kommune inddelt efter skoledistrikter

 

OMSORGSTANDPLEJEN

Odense Kommune tilbyder tandpleje til brugere, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen og som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Ønskes ikke deltagelse i denne ordning, bevares retten til tandplejetilbud efter reglerne i Lov om offentlig sygesikring.

 

SPECIALTANDPLEJEN

Specialtandplejen er et kommunalt tilbud for borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud pga. psykisk udviklingsforstyrrelse,

Sindslidelse, anden meget betydelig og varig funktionsnedsættelse, f.eks. borgere med cerebral parese, autisme spektrum forstyrrelse eller hårdt ramte sklerosepatienter. Borgere, som kan være omfattet af tilbuddet, skal henvises af sagsbehandler i kommunen, som derefter kontakter Specialtandplejen.

 

TANDREGULERINGSCENTER FYN

Et samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Kerteminde, Nordfyns og Odense Kommuner.

                  

FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG                

For borgere, der er 75 + år og ikke får hjælp til personlig pleje. Og for borgere der har mistet deres ægtefælle og er over 65 år. Og for borgere der er fyldt 65 år og har anden etnisk baggrund.

De forebyggende hjemmebesøg og indsatsen i hjemmeplejen målrettes til at opspore ensomhed, depression, selvmordsrisiko og demens med henblik på henvisning til kommunale og frivillige tilbud og/eller udredning og behandling.

 

FORTÆL FOR LIVET

Fortæl for Livet er livshistoriegrupper for ældre. Over en række gange inviteres deltagerne til at erindre, fortælle og lytte til betydningsfulde historier fra livet. Projektet skal være med til at skabe nye fællesskaber i alderdommen. Hensigten med Fortæl for Livet er, at deltagerne lærer sig selv og hinanden bedre at kende.

Mange ældre oplever at miste de mennesker, som har fulgt dem gennem livet, og som kender deres historie. Deres livsvidner. Identitetsoplevelsen kan svækkes, når vi mister mennesker, der har stået os nær. At dele sin livsfortælling kan skabe nye livsvidner. Når man som deltager i Fortæl for Livet deler livets betydningsfulde øjeblikke med andre, skabes nye bekendtskaber, som kan udvikle sig til venskaber og blive nære, varige relationer.

 

GENOPTRÆNING

Odense Kommune tilbyder genoptræning til borgere med en genoptræningsplan fra sygehuset samt til borgere, hvor det vurderes, at de kan forbedre deres funktionsevne via et midlertidigt genoptræningsforløb.

Genoptræning kan foregå på et kommunalt genoptræningscenter, i borgerens eget hjem eller i borgerens nærområde.

Spørgsmål vedrørende genoptræning, hvad enten du har en genoptræningsplan fra sygehuset eller ej, skal stilles til INDGANGEN: Dalumvej 95 B 5250 Odense SV. TLF.: 63752575.

 

LYSNINGEN

Lysningen er Odense Kommunes døgnrehabiliteringstilbud til borgere, der af forskellige årsager har brug for et midlertidigt ophold. Formålet med et ophold på Lysningen er, at:

 • Afklare bolig- og plejebehov efter sygehusindlæggelse
 • Blive rehabiliteret til at komme hjem i egen bolig
 • At undgå sygehusindlæggelse
 • At blive genoptrænet for at få flere kræfter
 • At afslutte dit forløb her hos os og evt. få involveret de fagpersoner, som fremover vil samarbejde med dig omkring din videre rehabilitering.

  Se mere på hjemmesiden om hvordan du bliver visiteret til Lysningen.

   

   

  PSYKOLOGTEAMET   

  For 13-30-årige som ikke har muligheden for at få hjælp andre steder. Teamet tilbyder gratis, anonyme samtaler hvis du har psykologiske problemstillinger, der påvirker din hverdag. Tilbyder op til 5 samtaler. Både individuelle samtaler og gruppetilbud.                                                                        

  Psykologteamet tilbyder anonym psykologhjælp ved banderelateret kriminalitet. Formålet med indsatsen er at yde hjælp og støtte til pårørende, vidner og ofre for bandekriminalitet, forebygge og bekæmpe psykiske følgevirkninger og stoppe fødekæden til bandekriminalitet. Hjælp til ofre, vidner og pårørende til banderelateret kriminalitet                                                       

   

   

  RØGFRIT ODENSE

  Odense Byråd har en vision om, at Odense skal være røgfri i 2030 med den første røgfri generation i 2025. Det betyder, at ingen børn og unge ryger i 2025.

  'Røgfrit Odense' er sat i verden for at være med til at realisere, at Odense bliver røgfri i 2030. Vi forebygger rygning blandt børn og unge og hjælper de odenseanere, der allerede ryger, med at stoppe.

   

  SEKSUEL SUNDHED KLINIK        

  For unge i Odense under 30 år. Som ung kan du få anonym rådgivning om seksuel sundhed i et trygt og imødekommende rum med en af vores rådgivere. Klinik for seksuel sundhed er test og rådgivning på samme sted. Et samarbejde mellem Region Syddanmark, Odense Kommune og AIDS-Fondet. Tilbyder: anonym rådgivning, gratis prævention og graviditetstest og gratis test for sexsygdomme.

  Du kan selv booke en tid.

                    

  SUNDHEDSPLEJEN    

  Sundhedsplejen har en vifte af sundhedstilbud, der starter allerede i graviditeten og som fortsætter i særlig grad henover barnets første leveår og op igennem skolealderen. Igennem denne periode kan sundhedsplejen bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe forudsætninger for en sund voksen tilværelse. Dette bidrager sundhedsplejerskerne til, ved at give råd og vejledning til både børn og familier om trivsel og sundhed.    

   

                                      

  SUNDHEDSPLEJENS SKOLETILBUD:

  0. klasse Individuel indskolingsundersøgelse af alle børn ved sundhedsplejerske.

  5. klasse: Sundhedsplejersken måler og vejer alle elever, og følger op på evt. afvigelser fra den normale vægt og vækstkurve.

  6. klasse: Sundhedsplejersken foretager synsprøve på alle elever i 6. klasse.

  8. klasse: Individuel udskolingsundersøgelse ved sundhedsplejersken. Elevernes individuelle besvarelser af spørgsmålene i skolesundhed.dk inddrages i undersøgelsen.

  Sundhedsplejersken kan desuden på alle klassetrin følge op på børn med særlige sundhedsmæssige behov.

                                      

   

  SUNDHEDSKLINIKKER

  På hjemmesiden finder du en oversigt over sundhedsklinikker i Odense. På klinikkerne er alle vores medarbejdere sygeplejersker.

  Tankerne bag åbningen af sundhedsklinikkerne:

 • Du har mulighed for at bestille tid på klinikken - du slipper derfor for at gå og vente på, at sygeplejen kommer forbi.
 • Det nedbringer behovet for at omdanne private hjem til kommunale arbejdspladser.
 • Det giver bedre arbejdsforhold for personalet.