Spring til indhold

Pårørende

Find tilbud her

 

ANGSTFORENINGEN I ODENSE

Til pårørende over 18 år tilbydes gruppeforløb. Man kan føle sig magtesløs, når man er pårørende til et menneske med angst uanset om den, der har angst, er barn, ung eller voksen.

Til vores pårørendemøder kan du møde andre i samme situation under trygge rammer.

 

BORGERRÅDGIVER

Borgerrådgiveren er en uafhængig person ansat af byrådet, de skal bidrage til retssikkerhed og styrkelse af dialogen. Hvis du som borger i Odense oplever problemer med dialogen med kommunen, er utilfreds med sagsbehandling eller borgerbetjening og har forsøgt dialog med den konkrete forvaltning uden held, er du velkommen til at henvise til borgerrådgiveren.

 

BRUS

Rådgivning og brevkasse. Chatrådgivning og brevkasse til børn og unge, der vokser op i familier med alkohol- og stofproblemer. Læs mere, skriv til brevkassen eller chat på hjemmesiden. Chattens åbningstid: mandag kl.: 10-12 torsdag kl.: 18-21.

 

 

BØRN, UNGE OG SORG

Det Nationale Sorgcenter arbejder for, at sorg ikke ødelægger livet for mennesker. Det gør vi ved at tilbyde specialiseret behandling til børn og unge, der oplever sygdom eller død hos forældre eller søskende. Derudover tilbyder vi specialiseret sorgterapi til ældre i Region Hovedstaden og på Fyn. Dronningensgade 23, 5000 Odense C. Tlf.: 7026 6766.

 

 

CENTER FOR PÅRØRENDEINDDRAGELSE

Center for Pårørendeinddragelse er et videns- og kompetencecenter, der er oprettet i 2021. Formålet med centeret er at understøtte psykiatriens og somatikkens arbejde med pårørendeinddragelse. Centeret samler og genererer viden omkring pårørendeinddragelse og har fokus på inddragelse af voksne pårørende og på børn, der er pårørende til en forælder eller en søskende med psykisk lidelse. Lille Grundet Hulvej 7, Bygning N, 7100 Vejle

 

DEMENS, TILBUD TIL PÅRØRENDE

Alzheimerforeningen tilbyder viden, råd og vejledning til pårørende. Også gruppeforløb og unge-camp. Er du pårørende til et menneske med demens? Har du en mor eller far med demenssygdom? På vores ungesite kan du læse om at være ung pårørende. Du kan også høre andre unges historie og få kontakt med unge.

 

 

DEN FYNSKE SORGGRUPPE FOR BØRN OG UNGE

Vi tilbyder samtaleforløb for børn og unge, som har mistet et nærtstående familiemedlem. Tilbuddet gælder for aldersgruppen 10-18 år. Børnene får støtte af to uddannede gruppeledere til at bearbejde sorg og tab i et forløb, som strækker sig over ca. et halvt år. Deltagelse i en sorggruppe er gratis. Tlf.: 2989 3911.

 

KOMBU

Det Nationale Kompetence Center for Børn og Unge i familier med psykisk sygdom er det naturlige første sted, hvor fagpersoner kan søge viden og rådgivning, hvis de arbejder med familier, hvor et familiemedlem er ramt af psykisk sygdom.

KRÆFTENS BEKÆMPELSE I ODENSE

Tilbyder samtalegrupper og kurser. Når du selv eller et familiemedlem bliver alvorligt syg af kræft, kan du få behov for at møde ligestillede. I Kræftrådgivningen i Odense har vi en række forskellige grupper til både patienter, pårørende og efterladte i alle aldre.

KURSUSFORLØB

I Psyk. Info Region Syddanmark tilbydes kursus for børn og unge under 18 år, der har forældre eller søskende med psykisk sygdom. Åben tilmelding ved at kontakte PsykInfo på tlf. 99 44 45 46 eller mail psykinfo@rsyd.dk

 

NOVAVI UNG REVERS

Professionel behandling af under 30-årige, der er vokset op i familier med alkohol- og stofmisbrug. Gruppebehandling, individuelle samtaler og familiesamtaler. Kongensgade, 5000 Odense C Tlf. 2370 7963 / 2370 5801.

 

PSYKIATRIFONDEN

Tilbyder online samtalegrupper til børn i alderen 13-18 år, der er pårørende til forældre med psykisk sygdom. Grupperne foregår online. Kontakt Tina Mastrup på tm@psykiatrifonden.dk eller 2311 6940. Telefonisk rådgivning og chatrådgivning. Specifik gruppechat er for unge, der har forældre med psykisk sygdom hver torsdag kl 19-21. Ring til PsykiatriFonden rådgivning på tlf. 39 25 25 25.

 

PÅRØRENDERÅDGIVNINGEN ODENSE KOMMUNE

Her er både tilbud til pårørende over og under 18 år. Grupper og individuelle samtaler. En pårørende er en person, der har et nært forhold til et menneske med psykiske, fysiske og/eller sociale udfordringer. Det gælder uanset, om den person, du er pårørende til, har en medfødt problematik eller har pådraget sig den på et senere tidspunkt i livet. Du skal være bosiddende i Odense Kommune for at gøre brug af kommunens pårørenderådgivning og tilbud til pårørende. Det har ingen betydning, hvor din nærtstående bor.

 

SAMTALEGRUPPER FOR BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE

SINDFYN og Bedre Psykiatri tilbyder grupper for børn og unge i alderen 8-16 år fra hele Fyn, der er pårørende til en forælder eller søskende, der har en psykisk sygdom. Samtidig tilbydes forældrene at deltage i forældregrupper. Kontakt: fyn-bornegruppe@sind.dk

 

 

SAMTALEFORLØB TIL PÅRØRENDE UNDER 18 ÅR

I PsykInfo Region Syddanmark tilbydes individuelle samtaleforløb til børn under 18 år, der er pårørende til forældre eller søskende med psykisk sygdom. Åben tilmelding ved at kontakte PsykInfo på tlf. 99 44 45 46 eller mail psykinfo@rsyd.dk

 

SORG-VEJVISER

Er du efterladt, og har brug for hjælp og støtte i din sorg? Her finder du en vejviser over sorggruppetilbud i hele landet, for efterladte efter dødsfald. Formålet med Sorgvejviseren er at gøre det så nemt for dig som muligt at finde den rette og nødvendige støtte og hjælp til sorgen, der hvor du bor.

Søg og klik dig frem via geografi, alder og type af sorgstøttetilbud. Alle tilbud er gratis. I enkelte tilfælde kan der indgå betaling for forplejning. Dette vil fremgå af det konkrete tilbud.

SOMANDRE.DK

Informationsside. Hjemmeside rettet til børn og unge der har forældre, søskende m.fl. der har en psykisk sygdom. Informationer, gode råd, film og lignende er tilgængelige for alle.

TUBA

TUBA i Odense tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge, der bor i Odense og er mellem 25-35 år, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. Hjælpen er gratis, og alle ansatte og frivillige har tavshedspligt og er her for at hjælpe dig. De tilbyder også hjælp til unge som er fra 14-24 år og er fra andre kommuner.

TUBANU

Tubanu er en frivilligdrevet forening for unge og voksne, der er vokset op med stof- eller alkoholmisbrug i familien. Vi har fokus på alt det udenom terapien: netværk og trivsel, samt et fedt og meningsfuldt hverdagsliv, hvor man aktivt kan bruge sine nyfundne ressourcer og kompetencer på en meningsfuld måde.