Spring til indhold

Integrationsforløbet

Her kan du læse mere om integrationsforløbet i Odense Kommune. .

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Om integrationsforløbet

Integrationslovens formål er at:

  • bidrage til, at nyankomne udlændinge sikres mulighed for at deltage på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv.
  • bidrage til, at nyankomne udlændinge hurtigt bliver selvforsørgende.
  • give den enkelte udlænding en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer.

Integrationsforløb

Hvis du er kommet til Danmark som flygtning eller familiesammenført og er fyldt 18 år, så skal du inden en måned tilbydes et integrationsforløb. Odense Kommune har ansvaret for forløbet, som planlægges for et år ad gangen og kan vare op til tre år. Integrationsforløbets indhold fastlægges i en kontrakt og omfatter danskuddannelse og evt. beskæftigelsesfremmende tilbud. De beskæftigelsesfremmende tilbud kan fx være:

  • Virksomhedspraktik, herunder individuel jobtræning, hos en privat eller offentlig arbejdsgiver
  • Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb
  • Vejlednings- og praktikforløb, erhvervsmodnende kurser eller andre tilsvarende forløb, der kombinerer uddannelse og arbejde
  • Frivillige og ulønnede aktiviteter

Kontrakt

Omfanget og indholdet af integrationsforløbets enkelte elementer fastlægges i en kontrakt, som indgås mellem dig og kommunen, senest en måned efter du er flyttet til Odense Kommune. Formålet med kontrakten er at fastlægge et konkret og individuelt forløb for din introduktion til det danske samfund og sikre, at du får en god start i Danmark.

 

Ved udarbejdelsen af kontrakten vil der være en tolk tilstede hvis nødvendigt, så du har mulighed for at stille spørgsmål på dit eget sprog. De tolke som medvirker, er professionelle og bestilles af sagsbehandleren. Tolken har tavshedspligt og er testet i sprog og vejledt i etik og teknik. Du er også velkommen til at tage en person med til samtalen, som du føler dig tryg ved.

 

Har du spørgsmål om introduktionsforløbet, kan du skrive til Integrationsteamet i kontaktboksen til højre. 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen