Spring til indhold

Integrationsforløbet

Her kan du læse mere om integrationsforløbet i Odense Kommune. .

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Job & Integration

Tolderlundsvej 2, 5. sal
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Job & Integration

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - onsdag 13.00-15.00
Torsdag 13.00-17.00
Fredag Lukket

Om integrationsforløbet

Integrationslovens formål er at:

  • bidrage til, at nyankomne udlændinge sikres mulighed for at deltage på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv.
  • bidrage til, at nyankomne udlændinge hurtigt bliver selvforsørgende.
  • give den enkelte udlænding en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer.

Integrationsprogram

Hvis du er kommet til Danmark som flygtning eller familiesammenført og er fyldt 18 år, så skal du inden en måned tilbydes et integrationsprogram. Odense Kommune har ansvaret for programmet, som planlægges for et år ad gangen og kan vare op til fem år. Integrationsprogrammets indhold fastlægges i en integrationskontrakt og omfatter danskuddannelse og evt. beskæftigelsesfremmende tilbud. De beskæftigelsesfremmende tilbud kan fx være:

  • Virksomhedspraktik, herunder individuel jobtræning, hos en privat eller offentlig arbejdsgiver
  • Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb
  • Vejlednings- og praktikforløb, erhvervsmodnende kurser eller andre tilsvarende forløb, der kombinerer uddannelse og arbejde
  • Frivillige og ulønnede aktiviteter

Integrationskontrakt

Omfanget og indholdet af integrationsprogrammets enkelte elementer fastlægges i en integrationskontrakt, som indgås mellem dig og kommunen, senest en måned efter du er flyttet til Odense Kommune. Formålet med integrationskontrakten er at fastlægge et konkret og individuelt forløb for din introduktion til det danske samfund og sikre, at du får en god start i Danmark.

 

Ved udarbejdelsen af integrationskontrakten vil der være en tolk tilstede hvis nødvendigt, så du har mulighed for at stille spørgsmål på dit eget sprog. De tolke som medvirker, er professionelle og bestilles af sagsbehandleren. Tolken har tavshedspligt og er testet i sprog og vejledt i etik og teknik. Du er også velkommen til at tage en person med til samtalen, som du føler dig tryg ved.

 

Har du spørgsmål om introduktionsprogrammet, kan du skrive til Integrationsteamet i kontaktboksen til højre. 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen