Spring til indhold

Integrationsforløbet

Her kan du læse mere om integration og dit integrationsforløb i Odense Kommune.

Integrationsforløb

Hvis du er kommet til Danmark som flygtning eller familiesammenført og er fyldt 18 år, så skal du inden en måned tilbydes et integrationsforløb.

 

Odense Kommune har ansvaret for forløbet, som planlægges for et år ad gangen og kan vare op til tre år. Integrationsforløbets indhold fastlægges i en kontrakt og omfatter danskuddannelse og evt. beskæftigelsesfremmende tilbud.

 

De beskæftigelsesfremmende tilbud kan fx være:

  • Virksomhedspraktik, herunder individuel jobtræning, hos en privat eller offentlig arbejdsgiver
  • Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb
  • Vejlednings- og praktikforløb, kurser eller andre tilsvarende forløb, der kombinerer uddannelse og arbejde
  • Frivillige og ulønnede aktiviteter

Du får en kontrakt på dit integrationsforløb

Omfanget og indholdet af integrationsforløbets enkelte elementer fastlægges i en kontrakt, som indgås mellem dig og kommunen, senest en måned efter du er flyttet til Odense Kommune. Formålet med kontrakten er at fastlægge et konkret og individuelt forløb for din introduktion til det danske samfund og sikre, at du får en god start i Danmark.

 

Når vi udarbejder kontrakten, vil der være en tolk tilstede, hvis nødvendigt, så du har mulighed for at stille spørgsmål på dit eget sprog. De tolke, som medvirker, er professionelle og bestilles af sagsbehandleren. Tolken har tavshedspligt og er testet i sprog og vejledt i etik og teknik. Du er også velkommen til at tage en person med til samtalen, som du føler dig tryg ved.

 

 

Integrationsloven

Integrationsloven er en dansk lov. Integrationslovens formål er at:

  • sikre, at nyankommne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer, så de kan blive aktive medborgere på lige fod med de øvrige borgere i det danske samfund.
  • bidrage til, at nyankomne udlændinge hurtigt bliver selvforsørgende
  • give den enkelte udlænding en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer.

 

Har du spørgsmål til integrationsforløbet?

Kontakt Job & Integration - se kontaktoplysninger i boksen til højre.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen