Spring til indhold

Repatriering

Overvejer du at vende tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland? Læs mere om repatriering her.

Hvad er repatriering?

Repatriering betyder, at flygtninge og indvandrere frivilligt vælger at flytte permanent tilbage til deres tidligere hjemland eller opholdsland.

Hvem kan få hjælp til repatriering?

Er du udlænding med opholdstilladelse i Danmark og omfattet af repatrieringsloven, kan du få hjælp til repatriering, hvis du ønsker at vende permanent tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland.

Odense Kommune kan hjælpe dig med at besvare nogle af de spørgsmål, du måske har i forbindelse med dine overvejelser om at flytte tilbage til dit hjemland. Vi kan også hjælpe dig med at forstå reglerne og proceduren for at søge om økonomisk støtte. Der er mulighed for at foretage en undersøgelsesrejse - rekognosceringsrejse - hvis du er i tvivl om en permanent flytning er det rette for dig.

Du er omfattet af repatrieringsloven, hvis du er:

 • Flygtning med opholdstilladelse
 • Familiesammenført til flygtninge
 • Familiesammenført udlænding, som har haft opholdstilladelse i Danmark i 5 år
 • Udlænding med opholdstilladelse givet før 1983, eller født i Danmark som efterkommere af disse
 • Dobbelte statsborgere – gælder dog ikke, hvis det ene statsborgerskab er i et andet nordisk eller EU-land
 • Er du udlænding med opholdstilladelse på andet grundlag, kan du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om at blive anset som omfattet af repatrieringsloven

 

Du er ikke omfattet af repatrieringsloven, hvis du:

 • Ikke har opholdstilladelse i Danmark
 • Er dansk eller nordisk statsborger, selvom du tidligere har haft opholdstilladelse som flygtning eller lignende
 • Er statsborger fra EU-/EØS lande eller Schweiz
 • Har opholdstilladelse i Danmark efter EU-reglerne. Loven gælder ikke for flygtninge og indvandrere, der er blevet danske statsborgere og heller ikke for statsborgere i et nordisk eller EU-land

Dansk Flygtningehjælps hjemmeside kan du finde mere information om repatriering. Under emnet ”Om at vende hjem” kan du læse om hvilke overvejelser, der er gode at gøre sig i forbindelse med repatriering.

Fortrydelsesretten

Flygtninge og familiesammenførte flygtninge, der repatrierer, har mulighed for at fortryde og vende tilbage til Danmark igen inden for tolv måneder efter udrejsen.
Øvrige udlændinge, der repatrierer, har ingen fortrydelsesret.

 

Hvilken støtte kan man få?

Udenrigsministeriets hjemmeside kan du læse mere om hvilken økonomisk støtte, du kan få, samt betydningen af formue.

 

Dedikeret vejledningssamtale – hvem har ret til det?

Du har ret til en selvstændig, dedikeret samtale hvert andet år, hvor du får vejledning om mulighederne for at modtage hjælp efter repatrieringsloven. Du kan få en dedikeret vejledningssamtale, hvis du:

 • Er omfattet af repatrieringsloven 
 • Har haft opholdstilladelse i minimum fem år
 • Har modtaget kontanthjælpslignende ydelser (kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse) i minimum 18 ud af de seneste 36 måneder.

Brug for hjælp? Kontakt os

Overvejer du at repatriere, eller ønsker du at vide mere om dine muligheder for repatriering, kan du skrive eller ringe til Odense Kommunes Integrationsteam, så aftaler vi i fællesskab en tid, hvor vi kan drøfte din eventuelle repatriering. 

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger. Benyt link til digital postkasse i kontaktboksen.


Karin Fisker Olesen, integration@odense.dk, tlf. 61 39 94 29.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen