Spring til indhold

Danskbonus

Flygtninge og familiesammenførte, som er omfattet af integrationsloven, og som ikke modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kan ansøge om en danskbonus. Du kan læse mere om kriterierne for at få danskbonus herunder.

Hvis du ønsker at søge Danskbonus, skal du henvende dig i stueetagen på Tolderlundsvej 2, 5000 Odense C.

Du kan få en danskbonus oven i din selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse i op til 6 måneder, hvis du har bestået Prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende og højere prøve i dansk. Denne bonus udbetales efter lov om aktiv socialpolitik.

 

Hvis du ikke modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp kan du få danskbonus som en engangsudbetaling, hvis du har bestået Prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende og højere prøve i dansk. Denne bonus udbetales efter integrationsloven, og du skal være omfattet af denne lov for at have ret til denne danskbonus.

 

Du skal selv søge kommunen om danskbonus på samme måde, som du søger om kontanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Hvis en læge har givet dig diagnosen langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, og du derfor ikke kan bestå en prøve i dansk, kan kommunen alligevel give dig en danskbonus i op til seks måneder. Du skal selv søge kommunen om det. Dette gælder, hvis du modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og samtidig modtager danskbonus i seks måneder. Men det gælder også, hvis du ikke modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp og dermed har ret til et engangsbeløb.

 

Læs mere om Danskbonus her.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen