Spring til indhold

Danskbonus

Modtager du selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kan du ansøge om en danskbonus. Du kan læse mere om kriterierne for at få danskbonus herunder.

Hvis du ønsker at søge Danskbonus, skal du henvende dig til din jobrådgiver i jobcentret

Du kan få en danskbonus oven i din selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse i op til 6 måneder, hvis du har bestået Prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende og højere prøve i dansk. Denne bonus udbetales efter lov om aktiv socialpolitik.

 

Hvis en læge har givet dig diagnosen langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, og du derfor ikke kan bestå en prøve i dansk, kan kommunen alligevel give dig en danskbonus i op til seks måneder. Du skal selv ansøge om dette.

 

Selvforsørgende kan ikke længere få danskbonus

Danskbonus efter integrationsloven er udgået for selvforsørgende fra d. 01.07.2022. Det betyder, at hvis du er selvforsørgende og har ansøgt efter den 01.07.2022, så har du ikke mulighed for udbetaling af danskbonus.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen