Spring til indhold

Danskbonus

Flygtninge og familiesammenførte, som er omfattet af integrationsloven, og som modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kan ansøge om en danskbonus. Du kan læse mere om kriterierne for at få danskbonus herunder.

Hvis du ønsker at søge Danskbonus, skal du henvende dig til din jobrådgiver i jobcentret

Du kan få en danskbonus oven i din selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse i op til 6 måneder, hvis du har bestået Prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende og højere prøve i dansk. Denne bonus udbetales efter lov om aktiv socialpolitik.

 

Du skal selv søge kommunen om danskbonus på samme måde, som du søger om kontanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

 

Hvis en læge har givet dig diagnosen langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, og du derfor ikke kan bestå en prøve i dansk, kan kommunen alligevel give dig en danskbonus i op til seks måneder. Du skal selv ansøge om dette.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen