Spring til indhold

Sikkerhedsstillelse ved familiesammenføring

Når du søger om familiesammenføring, skal din samlever stille en økonomisk sikkerhed over for kommunen. Vi kan rådgive og hjælpe dig.

Ved familiesammenføring med en udenlandsk ægtefælle skal den herboende normalt stille en økonomisk sikkerhed overfor kommunen.

Vi kan hjælpe dig i denne proces med:

 

Godkendelse af sikkerhedsstillelsen

Den økonomiske sikkerhed kan stilles enten i form af en anfordringsgaranti eller en deponeringskonto i et pengeinstitut, som kommunen gennem en pantsætningserklæring får pant i.

 

Behandlingstid: Inden for 21 arbejdsdage.

 

Nedsættelse af sikkerhedsstillelsen


Sikkerhedsstillelsen kan efter anmodning fra sikkerhedsstilleren nedsættes ad tre omgange, når udlændingen har bestået de påkrævede danskprøver.

(Danskprøve på A1-/A2-niveau eller Prøve i Dansk 1, 2 eller 3).

Læs mere om nedsættelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse og danskprøver på hjemmesiden Ny i Danmark

Behandlingstid: Inden for 21 arbejdsdage.

 

Vejledning og godkendelse om forlængelse af sikkerhedsstillelsen (tillæg til sikkerhedsstillelsen)

Behandlingstid: Inden for 21 arbejdsdage.

 

Fraflytning

Flytter den udenlandske ægtefælle fra Odense Kommune, sender vi sikkerhedsstillelsen til den nye bopælskommune.

 

Tilflytning

Flytter den udenlandske ægtefælle til Odense Kommune, rekvirerer vi sikkerhedsstillelsen fra den tidligere bopælskommune.

 

Bankskifte

Vi godkender sikkerhedsstillelsen fra ny bank, førend vi frigiver sikkerhedsstillelsen fra gammel bank.

 

Konvertering af sikkerhedstype

Vi godkender ny sikkerhedstype.

 

Inddrivelse

Har den udenlandske ægtefælle fået udbetalt ydelser efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven, foretager kommunen inddrivelse i sikkerhedsstillelsens beløb.

 

Ophør af sikkerhedsstillelse

Ved fx permanent opholdstilladelse, nyt opholdsgrundlag, inddraget/udløbet opholdstilladelse samt behandling af sager ved skilsmisse eller dødsfald. I disse sager anbefaler vi at ringe til Udlændingestyrelsen.

 

Hvis du vil vide mere om sikkerhedsstillelse ved familiesammenføring:

Om økonomisk sikkerhed - hvordan gør man?

Få mere information og søg om familiesammenføring hos Udlændingestyrelsen

 

Kontakt Integration i Odense Kommune 

Asiye Demir, økonomimedarbejder
Telefon direkte: 61 55 14 05 
E-mail: Integration@odense.dk

 

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger. Brug link i kontaktboksen. 

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen