Spring til indhold

Familiesammenføring

Du har mulighed for at få opholdstilladelse i Danmark, hvis du har en ægtefælle, registreret partner eller fast samlever i Danmark. .

Kontaktinformation

Kontaktinformation

66 13 13 72

Borgernes Hus

Østre Stationsvej 15
5000 Odense

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Personlig henvendelse kun ved forudgående tidsbestilling.

 

Vi anbefaler, at du bærer mundbind ved ekspeditioner i Borgerservice.

Ønsker du at søge om familiesammenføring kan du orientere dig herom på www.nyidanmark.dk

 

På ovennævnte hjemmeside kan du blandt andet få informationer om, hvordan/hvor du skal søge om ægtefælle- og familiesammenføring, hvilke dokumenter, der skal vedlægges ansøgningen og hvilke specifikke krav, der skal være opfyldt for at søge. Desuden har du også mulighed for at printe skema til ansøgning om ægtefælle- og familiesammenføring på www.nyidanmark.dk.

 

Ved familiesammenføring skal ægtefællen/partneren i Danmark som udgangspunkt stille en økonomisk sikkerhed til dækning af eventuelle, fremtidige offentlige udgifter til hjælp til den udenlandske ægtefælle/partner. 

 

Selvforsørgelsesblanket

Hvis du har behov for hjælp til udfyldelse af selvforsørgelsesdelen, kan du henvende dig personligt i Borgerservice. Den Frie Rådgivning eller Frivillignet kan hjælpe dig med at udfylde det resterende skema.

 

Sikkerhedsstillelsen/Garantistillelsen

Når du og din bank har udfyldt Sikkerhedsstillelsen/Garantistillelsen, kan den sendes til Integrationsteamet (Tolderlundsvej 2, 5. sal, telefon: 61 55 14 05) eller afleveres i Borgerservice. Odense Kommune godkender kun sikkerhedsstillelsen og sender den derefter videre til Udlændingestyrelsen. 

 

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen