Spring til indhold

Familiesammenføring

Du har mulighed for at få opholdstilladelse i Danmark, hvis du har en ægtefælle, registreret partner eller fast samlever i Danmark. .

Ønsker du at søge om familiesammenføring kan du orientere dig herom på www.nyidanmark.dk

 

På ovennævnte hjemmeside kan du blandt andet få informationer om, hvordan/hvor du skal søge om ægtefælle- og familiesammenføring, hvilke dokumenter, der skal vedlægges ansøgningen og hvilke specifikke krav, der skal være opfyldt for at søge. Desuden har du også mulighed for at printe skema til ansøgning om ægtefælle- og familiesammenføring på www.nyidanmark.dk.

 

Ved familiesammenføring skal ægtefællen/partneren i Danmark som udgangspunkt stille en økonomisk sikkerhed til dækning af eventuelle, fremtidige offentlige udgifter til hjælp til den udenlandske ægtefælle/partner. 

 

Selvforsørgelsesblanket

Hvis du har behov for hjælp til udfyldelse af selvforsørgelsesdelen, kan du henvende dig personligt i Borgerservice. Den Frie Rådgivning eller Frivillignet kan hjælpe dig med at udfylde det resterende skema.

 

Sikkerhedsstillelsen/Garantistillelsen

Når du og din bank har udfyldt Sikkerhedsstillelsen/Garantistillelsen, kan den sendes til Integrationsteamet (Tolderlundsvej 2, 5. sal, telefon: 61 55 14 05) eller afleveres i Borgerservice. Odense Kommune godkender kun sikkerhedsstillelsen og sender den derefter videre til Udlændingestyrelsen. 

 

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen