Spring til indhold

Klimatilpasning

Klimaet ændrer sig, og i Odense får vi mere vand fra oven, fra neden, og mere vand i åer, fjord og hav.

I 2014 vedtog Byrådet Odense Kommunes første klimatilpasningsplan, som skal værne om by og natur og samtidig tegne billedet af fremtidens blå-grønne Odense. Denne er sidenhen indarbejdet i kommuneplanlægningen.

 

Læs kommuneplan for Odense Kommune

 

Derudover er Odense Kommune sammen med Nordfyns og Kerteminde Kommune udpeget som risikostyringskommuner, hvilket betyder at der endvidere er udarbejdet en risikostyringsplan, som belyser og tager stilling til hvilke tiltag der kan minimere risici for oversvømmelse langs Odense Fjord og Odense Å.

 

Se gældende Risikostyringsplanen for Odense Fjord 2015-2021

 

Hvad kan du selv gøre for at tilpasse dig klimaforandringer?

Hop over på:

Klimaklar.nu

 

By- og Kulturforvaltningen