Spring til indhold

Kystbeskyttelse

Vandstanden i verdenshavene stiger, og dermed stiger behovet for en bedre beskyttelse også

HC Andersen-skulptur ved Odense Havnebad

Vi er nødt til at handle og planlægge dynamisk, sådan at vi tilpasser byen i takt med klimaet.
Samtidig siger erfaringerne os, at kystbeskyttelses-projekter er langvarige og omfattende. Planlægning i rette tid er derfor et nøgleord.

Klimatilpasningen af Odense frem mod 2050 indebærer en bedre sikring af ejendomsværdier langs kysten og i de lavtliggende områder. I risikostyringsplanen, "Udsigt til Vand", har vi fastlagt et sikringsniveau på 250 cm, og det er besluttet, at alt nybyggeri skal sikres til dette niveau.

Store dele af det eksisterende Odense, vil blive ramt, når vi taler oversvømmelser frem i tiden. Det gælder endda områder, som ikke engang har havudsigt i dag,

Der er igangværende projekter i og omkring Seden Strandby, hvor den østlige del er gennemført og hvor nord- og vestdiget fortsat er i proces. Endvidere er der en proces i gang for et dige ved Færgevej.
Odense Byråd har valgt at fremme begge projekter og Odense Kommune styrer derfor også processen, ligesom begge projekter understøttes økonomisk. Økonomisk understøttelse er ikke påkrævet og andre projekter kan, hvis der er god begrundelse herfor, håndteres på anden vis.

 

Initiativerne i Kystbeskyttelse er: 

  1. Helhedsplan for Odense Kanal 
  2. Dige ved Næsby Plejecenter
  3. Naturbaseret klimatilpasning

Læs mere om initiativerne i Klimatilpasningsplan 2023


Klima- og Miljøforvaltningen