Spring til indhold

Hunderupskolen fodgænger- og cykelzone

Fodgænger- og cykelzone om Hunderupskolen gældende fra 1. marts skal begrænse biltrafik i morgenens myldretid og give forlomme til gang og cykel.

Børn og forældre på gåben og cykel krydser en vej

At cykle og gå til skole giver en sund start på skoledagen. Vores børn har nemmere ved at sidde stille og koncentrere sig, når de har været fysisk aktive fra morgenstunden.

 

Og hvis flere tager turen til fods og på cykel, bidrager det samtidig til en mere klimavenlig by.


Odense Kommune har et mål om, at flere børn skal gå og cykle til og fra skole. Derfor har Odense Byråd besluttet at indføre en fodgænger- og cykelzone på veje omkring Risingskolen for at gøre det hurtigere og trygt for dem, der vælger gang og cykel.

 

Det betyder den nye zone for morgentrafikken på hverdage

Zonen lukker for biler til skolen ad Solfaldsvej og fra Sdr. Boulevard om morgenen på hverdage fra kl. 7.30 - 8.15.

 

Når du har behov for at køre dit barn i bil, kan du parkere på Heden. Der er gangsti og fortov hele vejen til skolen derfra.

 

Beboere i zonen og ansatte på Hunderupskolen har fortsat adgang på vejene i bil på alle tidspunkter, men skal benytte indkørsel via Solfaldsvej.

 

Patienter og personale til tandplejen kan køre ind til parkering ved tandplejen i bil via Sdr. Boulevard. 

 

Varelevering til skolen i bil skal også ske via indkørsel fra Sdr. Boulevard.

 

Erhvervskørsel og besøgende er også omfattet af zonen. Dvs. at vicevært, håndværkere, kunder, gæster m.m. ikke kan køre ind på veje forbudt for biler i tidsrummet 7-30 – 8-15 på hverdage.

Kort over fodgænger- og cykelzone omkring Hunderupskolen

 


Læs mere om fodgænger- og cyklistzonerne i Odense

Klima- og Miljøforvaltningen