Spring til indhold

Bydelspuljen

Bydelspuljen støtter lokalområder i hele byen. Vil du være med til at sætte noget i gang, der kan fremme udviklingen og styrke identiteten i dit lokalområde, så er Bydelspuljen måske noget for dig eller din forening.

Kom til informationsmøde om Bydelspuljen 2020 tirsdag den 8. oktober kl. 17.00 på Rådhuset i lokale 224.

Bydelspuljen

 

Hvad er Bydelspuljen (tidligere kaldt Forstadspuljen)?

Bydelspuljens er for alle odenseanere, der har lyst til at fremme udviklingen og styrke identiteten i lokalområderne i Odense - herunder lokalområdernes engagement i arbejdet med et eller flere af FNs Verdensmål. Den skal styrke det gode liv og skabe rammer for fællesskab, synergi og sammenhæng mellem lokalområdernes forskellige beboere og være med til at styrke lokalt engagement, relationer, tilhørsforhold og nærvær.

 

Bydelspuljen udgør i 2019 9.176.040 kr. netto til udmøntning af nye projekter.

 

I 1., 2. og 3. kvartal 2019 kan man ansøge Bydelspuljen mundtligt om bevillinger på maksimalt 25.000 kr.

Der kan i alt uddeles op til 1 mio. kr til projekter via mundtlige ansøgninger.

Det annonceres på www.odense.dk/bydelspujen, når der igen åbnes for tilmelding til mundtlige ansøgninger.

 

 

Vil du have indflydelse på udviklingen af dit lokalområde?

Odenses mange lokalområder har hver deres særegne identiteter. Bydelspuljen kan være med til at samle nye kræfter og støtte initiativer, der gør områderne til endnu bedre steder at bo.

 

Det kan den eksempelvis ved at understøtte arrangementer og projekter, der bidrager til at skabe identitet og tilhørsforhold i et lokalområde, styrker de sociale netværk, fremmer frivillighed og giver borgerne bedre muligheder for at sætte deres ressourcer i spil.

 

Bydelspuljen kan være med til at udvikle nye tiltag på en ny og innovativ måde, som gavner en bred kreds af lokalområdets borgere - eksempelvis ved at støtte nye samlingssteder, modernisering og udbygning af samlingssteder og foreningsfaciliteter og nye rekreative anlæg og fælles udendørs mødesteder.

 

Bydelspuljen kan også være med til at løfte samfundsmæssige kommunale udfordringer, når ansøgningerne falder inden for det, som en kommune kan støtte (eksempelvis i forhold til støj, grønne indsatser og fællesskaber, bæredygtighed etc.).

 

 

Hvem kan søge Bydelspuljen?

Lokalområder i hele Odense kan søge om midler fra Bydelspuljen. Foreninger, organisationer og grupper af borgere med hjemsted i Odense Kommune kan søge om støtte fra Bydelspuljen.

 

 

Hvordan og hvornår søger jeg Bydelspuljen?

Økonomiudvalget har på møde den 15.8.2019 vedtaget nye kriterier for puljen, der blandt andet betyder, at det fra 2019 er muligt at søge Bydelspuljen både skriftligt og mundtligt.

 

Du kan læse revideret formål, kriterier og retningslinjer her.

 

 

Skriftlige ansøgninger

Der er hvert år skriftlig ansøgningsfrist til puljen den 1. november. Det vil sige, at 2020-puljen har ansøgningsfrist den 1. november 2019. Skriftlige ansøgninger sendes elektronisk til kno@odense.dk

 

Læs mere om skriftlige ansøgninger og find ansøgningsskema her

 

 

Mundtlige ansøgninger på maksimalt 25.000 kroner

I 1., 2. og 3. kvartal 2019 kan man ansøge Bydelspuljen mundtligt om bevillinger på maksimalt 25.000 kr. De mundtlige ansøgninger foregår på særlige ansøgningsdage, der annonceres på www.odense.dk og på Odense Kommunes FB side. Tilmelding til mundtlig ansøgning er nødvendig og skal ske via Odense Kommunes hjemmeside forud for afholdelsen af ansøgningsdagene. 

 

Der er p.t. lukket for flere tilmeldinger til mundtlige ansøgninger. Det annonceres på www.odense.dk/bydelspujen, når der igen åbnes for tilmelding.

 

Læs mere om mundtlige ansøgninger og tilmeld dig her.

 

 

Opdateret 05-09-2019

Borgmesterforvaltningen