Spring til indhold

Kendte Odenseborgere

Læs om bevaringsværdige gravminder.

Mathias Peter Allerup

Mathias Peter Allerup (1799-1858)  var medlem af borgerrepræsentationen i Odense fra 1846 til 1856. Allerup var uddannet som modelsnedker og jernstøber, og han etablerede i 1836 Fyns første jernstøberi. 

 

Støberiet var dels finansieret af hans egne midler dels af støtte fra fynske godsejere. Produktionen omfattede dampkedler, jernovne, kirkeklokker, vinduer m.m.   

Frederiksbroen, der går over Odense Å ved  Frederiksgade, er ligeledes fremstillet på fabrikken, og den er Danmarks tidligste støbejernsbro. Allerup ses ofte omtalt som den fynske industris fader. 

Allerup døde i 1848 i Korsør på en rejse mellem Odense og København, og hans gravmæle på Assistenskirkegården er naturligvis udført i støbejern. 

Ernst Gustav Lotze

Ernst Gustav Lotze (1825 - 1893) var apoteker og fabrikant i Odense, og han erhvervede i 1853 Løveapoteket. Lotze hørte til de mere markante borgere i byen, og ikke mindst hans kemiske fabrik og dertilhørende engrosvirksomhed gjorde ham til en yderst velhavende mand. 

 

 

Lotze havde stor interesse i mønter og etablerede en stor samling, som han senere skænkede til det nuværende Museum Odense (tidligere Odense Bys Museer). Som medlem af Odense Byråd gjorde han meget for byens forskønnelse og ikke mindst for etableringen af et provinsmuseum. Som privatperson støttede han også opførelsen af byens første egentlige museumsbygning i Jernbanegade.
Løveapoteket blev nedrevet i forbindelse med etablering af Thomas B. Thrigesgade i 1970'erne. Den store apotekerhave ”Lotzes Have” blev også stærkt indskrænket, og den er nu kun bevaret som museumshave ved H. Andersens Hus.


By- og Kulturforvaltningen