Spring til indhold

Odense Kommune sikrer gravminder

De gravminder, som Odense Kommune har ansvaret for, bliver sikret i februar 2019. Læs mere herunder.

Odense Kommune har kontrolleret bevaringsværdige gravsten på Assistenskirkegården og de øvrige kommunale kirkegårde i løbet af sommeren 2018.

De gravminder, der skal sikres yderligere, er blevet afmærket med gult og sort bånd. Gravminderne er ikke afspærret, men vi henstiller til, at man ikke opholder sig eller leger på afmærkede gravminder.

 

Gravminder bliver sikret

I løbet af februar 2019 Odense Kommune i gang med at sikre de 130 historiske gravminder på Odense Kommunes kirkegårde.

 

Arbejdet vil strække sig over cirka fire uger. Cirka tre uger går med at sikre gravminderne på Assistenskirkegården, der rummer flest gravminder.

 

Gravminderne sikres ved at støbe omkring sokkel/fundament, hvor det er nødvendigt. Herefter fastgøres selve gravmindet til soklen/fundamentet med dyvler.

By- og Kulturforvaltningen