Spring til indhold

Gravminder på Odense Kommunes kommunale kirkegårde

Regler for sikring af gravminde på de kommunale kirkegårde

Regler for sikring af gravminder

For alle gravminder gælder, at fundamentet skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted. 

Alle gravsten på 60 cm højde eller derover skal kunne tåle påvirkning på minimum 35 kg træk eller skub.

Det er gravstedsindehaveren der skal sikre, at gravminder på gravstedet ikke udgør en fare for hverken ansatte eller besøgende.

 

Derudover skal reglerne i vores vedtægter følges vedr. gravminder. Se §10 stk. 1-10 for yderlige regler i Vedtægt for Odense Kommunes Kirkegårde.

Gravminderne er blevet sikret

Odense Kommune har kontrolleret bevaringsværdige gravsten på Assistenskirkegården og de øvrige kommunale kirkegårde i løbet af sommeren 2018 og foråret 2019.

 

De gravminder, der skulle sikres yderligere, er blevet sikret ved at støbe omkring sokkel/fundament, hvor det var nødvendigt. Herefter blev selve gravmindet fastgjort til soklen/fundamentet med dyvler.

 

By- og Kulturforvaltningen