Spring til indhold

Risingskirkegård

Risingskirkegård blev indviet i 1954, og den dækker i et areal på 10 hektar.

Risingskirkegård ligger på Tornehøjvej, 5000 Odense C, og der er adgang fra Tornehøjvej. 

 

Kirkegården var oprindeligt tænkt som aflastningskirkegård for Fredens Kirkegård. De ændrede begravelsesskikke fra kistebegravelse til kremering har dog medført, at behovet for begravelsesplads er blevet mindre. I dag ligger store dele af Risingskirkegård derfor ubenyttet hen, som det også ses på mange andre kirkegårde. 

 

Særlig urnefællesplæne

Risingskirkegård har en særlig urnefællesplæne, hvor en skulptur af en siddende kvinde udgør plænens centrum. Urnefællesplæner er blevet en meget udbredt begravelsesform, der dog giver mulighed for at komme til et særligt sted på kirkegården, mindes den afdøde og lægge en buket. På Risingskirkegård nedsættes urnerne i græsset uden nogen form for synlig markering, og de pårørende kan lægge blomster og kranse på den fælles kranseplads omkring skulpturen. Her lægges også blomster og kranse efter højtideligheden.

Kirkegårdskontoret sørger for at klippe græsset, så gravstedet kræver derfor ikke, at de pårørende passer det.

Muslimsk gravplads

Risingskirkegård er desuden kendetegnet ved den muslimske gravplads, som ligger i et afgrænset område som en separat del af kirkegården, hvortil der er egen indgang. Gravpladsen fremstår med kendetegn, der er særlige for det muslimske trossamfund, hvilket giver den en egen karakter. Det bidrager til oplevelsen af kirkegårdskulturen som helhed og gør Risingskirkegård værd at besøge.

Endelig henligger et ca. 3 hektar stort areal som katastrofekirkegård, som kan tages i brug i tilfælde af epidemier eller ulykker med mange døde. I dag fremstår dette område som skov med slåede græsstier.

 

Kort over den muslimske gravplads.
  Klik på kortet og se det i større udgave

By- og Kulturforvaltningen