Spring til indhold

Skove i Odense

Der er rig mulighed for at gå tur i Odenses mange skove.

Alle kommunens skove forvaltes efter de ”naturnære principper”. Det betyder, at drift og pleje sker på naturens præmisser.

 

Derfor vil du ofte støde på døde og væltede træer og steder med tæt vækst af selvsåede træer. Det kan se rodet ud, men det betyder også, at plante- og dyrelivet får meget bedre livsbetingelser. Skovene er det vigtigste levested for en lang række sjældne og truede plante- og dyrearter. 


De naturnære principper betyder også, at Odense Kommunes skove dyrkes uden brug af kemiske sprøjtemidler og gødning til stor gavn for bla. vores drikkevand. Et andet stort projekt, der skal sikre drikkevandet for de næste generationer, er skovrejsningen i Elmelund Skov.

 

Skovrejsning i Elmelund Skov

Hundeskove i Odense

Nye bynære skove

By- og Kulturforvaltningen