Spring til indhold

Ordensregler

Kirkegården er et indviet sted. Du bedes derfor medvirke til at opretholde ro og orden.

Ordensreglement

 

Det er ikke tilladt at:

  • Plukke blomster eller brække grene af
  • Færdes i beplantede arealer eller gå ind på gravsteder, der tilhører andre
  • Medbringe hunde med mindre de føres i snor
  • Fjerne blomster eller kranse fra kirkegården
  • Børn færdes uden ledsagelse af voksne
  • Lægge blomsteraffald, papir og lignende andre steder end i affaldskasserne
  • Udføre arbejde på gravstederne mod betaling uden for den arbejdstid, der gælder for gartnerne. Ligesom det er forbudt at henvende sig til kirkegårdenes besøgende med tilbud om udførelse af sådan arbejde

 

By- og Kulturforvaltningen