Spring til indhold

Besøg Assistenskirkegården

Assistenskirkegården er med sine 32 hektar den største af de fem kommunale kirkegårde.

Information om afmærkede gravminder (januar 2019)

Odense Kommune har kontrolleret bevaringsværdige gravsten på Assistenskirkegården.

De gravminder, der skal sikres yderligere, er blevet afmærket med gult og sort bånd. Gravminderne er ikke afspærret, men vi henstiller til, at man ikke opholder sig eller leger på afmærkede gravminder.

 

I løbet af februar 2019 Odense Kommune i gang med at sikre de 130 historiske gravminder på Odense Kommunes Kirkegårde.

 

 

Arbejdet vil strække sig over cirka fire uger, hvoraf cirka tre uger går med at sikre gravminderne på Assistens Kirkegård, der rummer flest gravminder.

 

Gravminderne sikres ved at støbe omkring sokkel/fundament, hvor det er nødvendigt. Herefter fastgøres selve gravmindet til soklen/fundamentet med dyvler.

 

Afmærket gravminde på Assistenskirkegården

 

En kulturhistorisk sværvægter

Assistenskirkegården ligger på Falen 40, 5000 Odense C . Der er adgang fra Falen, Vandværksvej og Heden. 


Assistenskirkegården rummer Odenses by-, kultur- og personhistorie gennem næsten 200 år. Den ældste del af kirkegården ligger naturligt mod byen ved Ansgar Kirke, mens den nyere del af kirkegården ligger nær Kirkegårdskapellet.

Hvis du tager en tur gennem kirkegården fra lågen ved Kirkegårdsallé mod Kirkegårdskapellet, kan du således følge tidslinjen i kirkegårdens anlæggelseshistorie lige fra gamle familiegravsteder med sortmalede smedejernsgitre over de stedsegrønne hække mod nutidens fællesplæner, hvor alle er lige og ens i eftermæle.

 

Rig på naturoplevelser

Kirkegården er også rig på naturoplevelser og rummer hele 1135 klippede lindetræer i rækker og alléer, som indrammer afdelinger og understreger veje. Herimellem findes mange fritvoksende træer herunder blandt andet eg, bøg, ask, kastanje, birk og fyr. De mange hjemmehørende træsorter gør Assistenskirkegården særlig dansk og danner desuden rammen om et rigt dyreliv.

 

Plads til mangfoldighed

Ligesom på de øvrige kommunale kirkegårde, er der på Assistenskirkegården plads til forskellige trosretninger, gravformer og ønsker for udformning og udsmykning. Dette skaber en spændende og mangfoldig kirkegård, hvor der er plads til alle.

 

By- og Kulturforvaltningen