Spring til indhold

Trossamfund

Læs om muligheder og vilkår for forskellige trossamfund.

På de kommunale kirkegårde i Odense er der foruden kristne gravsteder også gravsteder for en række andre trosretninger.

Enkelte af disse trosretninger har fået udlagt særlige områder på kirkegårdene, og der er i dag områder for katolikker, muslimer, asa- og vanetroende og yazidier.

Assistenskirkegården i Odense er den første kirkegård, der har fået en skibssætning, som er begravelsesplads for Forn Sidr, Asa- og Vanetrossamfundet i Danmark. Se billeder og tegninger på vores plancher om skibssætningens tilblivelse:

Assistenskirkegården i Odense er den første kirkegård, der har fået en skibssætning, som er begravelsesplads for Forn Sidr, Asa- og Vanetrossamfundet i Danmark.  Se billeder og tegninger på vores plancher om skibssætningens tilblivelse.

 

 

By- og Kulturforvaltningen