Spring til indhold

Biskopper

Læs om bevaringsværdige gravminder.

Peter Hansen

Professor og biskop Peter Hansen (1746-1810) var den første person, der blev begravet på Assistenskirkegården, da den åbnede i 1811.


Peter Hansen kom fra et embede som biskop i Kristianssand i Norge, og han var biskop i Odense fra 1803 og indtil sin død i 1810. Hans kone Juliane Marie (født Rash) døde 24 år senere.


Peter Hansen var en stor fortaler for, at alle begravelser inde i byens kirker og ved byens kirkegårde skulle ophøre. Derfor gik der et år fra hans død i 1810 til han fandt sit endelige hvilested på den nye assistenskirkegård uden for byens mure. 

Som en af de mindre heldige bedrifter stod han for nedlæggelsen af Gråbrødre Hospitalskirke og den katastrofale neddrivning af den rigt udstyrede kirke og opgravningen af kongegravene. Det var kun ved et tilfælde, at kirkens berømte altertavle blev reddet.

 

Christian Thorning Engelstoft

Christian Thorning Engelstoft (1805 - 1889) var oprindeligt ikke præsteviet, men han var tilknyttet det teologiske fakultet ved Københavns universitet, hvor han endte sin karriere som professor og doktor i teologi.

Han blev udnævnt til biskop i Odense i 1851 og blev først her præsteviet. Han besad embedet som biskop i Fyns Stift helt frem til sin død i 1889. Engelstoft var en meget lille mand, og derfor havde han en skammel at stå på i den store prædikestol i Sct. Knuds Kirke.     

Udover teologien beskæftigede Engelstoft sig med Odenses tidlige historie, og han udgav den første samlede byhistorie i 1880.  

 

 

By- og Kulturforvaltningen