Spring til indhold

Nye takster på parkeringslicenser fra den 1. januar 2024

Byrådet har den 22. november 2023 besluttet, at taksterne på parkeringslicenser ændres fra den 1. januar 2024.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

I den Grønne mobilitetsplan er der en række åbningstræk. Et af åbningstrækkene er at differentiere takster afhængig af køretøj. Der er ønske om at tilgodese nulemissionskøretøjer (100% elbil) frem for fossile køretøjer. Derfor vil takster fastholdes for nulemissionskøretøjer, mens taksten for fossile køretøjer fordobles

 

Hvad betyder det for mig?

Differentiering af taksten gælder for beboer- og erhvervslicens. Opretter eller fornyer du en licens fra den 1. januar 2024, koster licensen 1200 kr./år for fossile køretøjer, mens nuværende pris 600 kr./år fastholdes for 100% elbiler.

Da kundelicensen ikke er tilknyttet et reg. nr., kan der derfor ikke differentieres efter køretøj. Prisen for kundelicens, som oprettes eller fornys fra den 1. jan 2024, stiger fra 600 kr./år til 1200 kr./år.

Ændringen af taksten påvirker ikke allerede købte licenser og gælder kun for licenser, som oprettes eller fornys efter den 1. januar 2024.

 

Hvad er formålet med takstændringen?

Takstændringen er et led i den grønne mobilitetsplan, hvor der er en målsætning om at reducere CO2 udledningen fra transporten med 46%, hvilket svarer til 100.000 tons. Her er et af målene, at minimum 40% af bilerne i 2030 skal være elbiler.

Ved at differentiere taksterne på nulemissionskøretøjer (100% elbil), så det bliver mere fordelagtigt at køre i 100% elbil, vil det understøtte målsætningen om at nå de minimum 40% elbiler i 2023.

 

Licenssystemet finder selv ud af hvilken type bil der er tale om

Når man opretter eller fornyer sin licens, tjekker systemet hvilket type køretøj, der er tale om, og bestemmer taksten ud fra typen.
Alle køretøjer inddeles i enten nulemission (100 % elbil) eller fossilt køretøj. Hybridbiler betragtes som fossilt køretøj.

Der er ikke nogen garanti for en ledig parkeringsplads

Parkeringslicensen giver mulighed for ubegrænset parkering i licensområdet, men garanterer ikke en ledig parkeringsplads.
Læs mere om den grønne mobilitetsplan

By- og Kulturforvaltningen