Spring til indhold

Er du pårørende til en, der har et forbrug af rusmidler?

Du kan få hjælp og støtte, hvis du er pårørende eller i tæt relation til et menneske med stofbrug.

Behandlingscenter Odense tilbyder et gruppeforløb for pårørende. Forløbet er over fem gange, hvor vi i fællesskab vil have fokus på:

  • Gensidig erfaringsudveksling
  • At bryde tabuet og understøtte en åbenhed omkring stofbrug
  • Dig, den pårørende, som aktør i eget liv
  • Stofbrugets indvirkninger på hele familien og den nære omgangskreds, samt jeres mulighed for at tilegne jer konstruktive strategier hertil

 

Læs mere om gruppeforløbet for pårørende her

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen