Spring til indhold

Røgfrit Odense

I Odense arbejder vi på at skabe en røgfri by. Derfor tilbyder vi et varieret udvalg af rygestop-tilbud til forskellige målgrupper.

Odense Byråd har en vision om, at Odense skal være røgfri i 2030 med den første røgfrie generation i 2025. Det betyder, at ingen børn og unge ryger i 2025.

 

I Røgfrit Odense forstår vi rygning som brugen af alle nikotinprodukter. 

 

Siden visionen blev besluttet, er der sket en stor udvikling af nye nikotinprodukter. I Røgfrit Odense inkluderer vi derfor også de nye nikotinprodukter, og vi arbejder for en tobaks- og nikotinfri by ved at nedbringe og forebygge brugen af bl.a. snus, vapes og cigaretter. 

 

Gennem partnerskaber med byens virksomheder, uddannelsesinstitutioner, aktører i sundhedsvæsenet og foreninger søger vi i fællesskab at indfri visionen ved at igangsætte initiativer, som har til formål at forebygge, at børn og unge begynder at bruge nikotinprodukter. Derudover tilbyder vi gratis STOP-forløb for dig, som ønsker at stoppe med at bruge et eller flere nikotinprodukter. Læs mere om vores STOP-forløb her.

 

Den sammenhængskraft skal sikre, at vi i fællesskab kan indfri visionen om en røgfri by.

 

Læs mere om vores arbejde på vores hjemmeside

Sundhedsforvaltningen