Spring til indhold

Hvad indeholder en offentlig begravelse?

Her kan du se, hvad en offentlig begravelse indeholder.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
  • Afhentning af afdøde på sygehus eller dødssted
  • Bedemandens praktiske og administrative arbejde
  • Kistepolstring, ilægning, og så vidt muligt i eget tøj
  • En bårebuket til 300 kr.
  • Højtidelighed hvis afdøde er medlem af folkekirke eller trossamfund. Pårørende og andre kan deltage
  • Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken eller andet trossamfund, vil der ikke være nogen højtidelighed
  • Rustvognskørsel
  • Udgifter til kremering
  • Urnenedsættelse eller kistebegravelse i anonym fællesplæne på den kommunale kirkegård nærmest afdødes bopæl, medmindre at afdøde har betalt forud for et familiegravsted, og pårørende overtager forpligtelserne.
  • Tømning af afdødes bo

Afdødes egne ønsker

Har afdøde egne ønsker til enten kistebegravelse eller kremering og urnenedsættelse, følger vi altid disse. Vi er ikke forpligtet til at efterleve afdødes andre ønsker, medmindre afdøde har formue. 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen