Spring til indhold

Offentlig begravelse

Borgere uden familie eller anden omgangskreds, som kan eller ønsker at forestå begravelsen, kan begraves med hjælp fra det offentlige.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Henvendelse om offentlig begravelse

Offentlig begravelse, sker som regel på baggrund af en henvendelse fra politiet, plejehjem eller andre myndighedspersoner, som er bekendt med, at afdøde ikke har nogen pårørende.

Hvis der skal indgås en aftale om offentlig begravelse med Odense Kommune, skal det altid aftales med Tilskud til pensionister.

På baggrund af henvendelsen vurderer vi, om der er grundlag for at foretage en offentlig begravelse.


Situationer, hvor det er muligt at anvende offentlig begravelse

  • Afdøde har ingen familie
  • Afdøde har ingen kontakt med familie
  • Afdøde har ingen pårørende eller andre, der har de nødvendige ressourcer til at overtage de praktiske forpligtigelser

Læs mere her om offentlig begravelse

 

Lovgrundlaget for offentlig begravelse 

Her kan du læse mere om lovgivningen på området: Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding samt Dødsboskifteloven.


Beskæftigelses- og Socialforvaltningen