Spring til indhold

Hvad sker der med afdødes formue og personlige effekter?

Når vi overtager forpligtigelsen med at forestå afdødes begravelse/bisættelse og tømning af bo, anmoder vi Skifteretten om overtagelse af afdødes bo ved et såkaldt boudlæg. .

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
66 13 13 72

Tilskud til pensionister

Egeparken 2A
5240 Odense NØ

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Tilskud til pensionister

 

 

 
 

Vi udleverer ikke personlige effekter eller andre værdigenstande. 

 

Ved overtagelse af afdødes bo, overtager vi ligeledes alle afdødes aktiver. Det vil bl.a. sige indestående i bank, kontanter, smykker, bil/knallert/båd mv., møbler og andet indbo samt øvrige værdier, som afdøde har ejet. Vi vil desuden overtage eventuelle tilgodehavender fra lejemål og forsyningsvirksomheder osv., samt udbetalinger fra pensionsordninger, hvor det ikke er angivet, at disse skal tilfalde arvinger.

 

Effekter der er egnet til videresalg sættes på auktion og sælges. Indtægten herfra indgår sammen med det beløb, som man normalt ville kunne modtage som begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark, som et tilskud til dækning af vores udgifter til begravelsen og boets tømning. Effekter der ikke er egnet til salg eller genbrug, bortskaffer vi.

 

Ved afholdelse af en offentlig begravelse/bisættelse skal man være opmærksom på, at det vil være synligt, at denne er bestilt samt afholdt af Odense Kommune. Endvidere vil eventuelle kort fra blomster m.v. ligeledes tilfalde kommunen.

 

De offentlige begravelser/bisættelser i Odense Kommune varetages i samarbejde med Begravelsesforretningen Fyn.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen