Spring til indhold

Sikkerhedsfældning

Odense Kommune gennemgår løbende kommunens arealer for dårlige eller udlevede træer.

Odense Kommune gennemgår løbende kommunens arealer for dårlige eller udlevede træer, som risikerer at gøre skade på mennesker eller materiel.

Når der f.eks. konstateres råd, sprækker, døde grene, skader, svampe m.m., rekvirerer vi en trækyndig entreprenør til at håndtere problemet. Det skal sikre, at du kan bo og færdes sikkert i nærheden af træerne.

Arbejdet handler også om at bevare vores træer så længe, det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Især store og gamle træer bidrager æstetisk til vores byrum, natur eller landskaber, og med alderen knyttes der et stigende antal dyr, svampe, mosser og andre organismer til træerne.

By- og Kulturforvaltningen