Spring til indhold

Biodiversitet

I Odense Kommune udfører vi forskellige indsatser, som skal fremme og understøtte den biologiske mangfoldighed.

Biodiversitet handler om mangfoldigheden af levende organismer - altså alt liv, der omgiver os, herunder dyr, planter, svampe, bakterier m.m. Desværre er mangfoldigheden af livet på jordkloden i historisk stor tilbagegang, og der tales om en masseudryddelse af arter.

Årsagen findes i naturens trængte forhold som følge af menneskets udnyttelse af arealer, urbanisering, forurening, klimapåvirkning m.m. Tilbagegangen er problematisk, fordi biodiversiteten sikrer os alt fra ren luft og vand, næringsstoffer i jorden til bestøvning af afgrøder og er således et vigtigt grundlag for vores liv.

I Odense Kommune udfører vi forskellige indsatser, som skal fremme og understøtte den biologiske mangfoldighed – både i forhold til arter, levesteder og miljøer. Som udgangspunkt fokuserer vi på bevarelsen af det eksisterende, men vi understøtter også arealer, hvor der findes et potentiale.

De konkrete indsatser er meget forskellige og spænder lige fra sikring af levesteder for truede arter, opretholdelse af lysåbne naturtyper, veteranisering af træer, bekæmpelse af invasive arter, pleje af gamle træer og meget mere.


By- og Kulturforvaltningen