Spring til indhold

Fritrumsbeskæring

Fritrumsbeskæring er nødvendigt for at, vi kan skabe gode oversigtsforhold for dig, der færdes på gader og stræder.

Odense Kommune har en række forpligtigelser i forhold til at sikre trafiksikkerheden og fremkommeligheden - også i forhold til vores beplantninger. Der findes f.eks. nogle standarder for, hvor tæt beplantningen må komme på veje, cykelstier og fortove. Renovationsbilen skal kunne komme frem, der skal være plads til barnevognen på fortovet, og du skal ikke risikere at få grene i hovedet, når du cykler på cykelstien.

Derudover beskærer vi for at skabe gode oversigtsforhold og for at sikre, at man kan se vejtavler og lygtepæle. Alt sammen for, at du og dine medtrafikanter kan komme godt og sikkert frem.

By- og Kulturforvaltningen