Spring til indhold

VVM-tilladelse for Novo Nordisk A/S´s aktiviteter på arealer i Tietgenbyen Nord

Odense Byråd har den 8. maj 2024 godkendt lokalplan, kommuneplantillæg, spildevandsplantillæg og VVM-tilladelse for Novo Nordisk A/S´s aktiviteter på arealer i Tietgenbyen Nord.

Der er efter Miljøvurderingslovens bestemmelser udarbejdet en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse) for Novo Nordisk A/S´s aktiviteter på arealer i Tietgenbyen Nord.

 

Der meddeles på den baggrund en VVM-tilladelse efter §25 i Miljøvurderingsloven.

Hent VVM-tilladelse inkl. klagevejledning (PDF) 

Hent miljøkonsekvensrapporten (PDF)

Gå til lokalplan 4-1083

Gå til kommuneplantillæg 55

Gå til spildevandsplantillæg med tilhørende miljørapport
Hent sammenfattende redegørelse og hvidbog for den offentlige høring (PDF)

Der kan klages over afgørelserne. Klagen skal være indgivet til klageportalen senest den 7. juni 2024 for at blive behandlet.

 

Nærmere oplysninger vedr. afgørelserne kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, Klima- og Miljøforvaltningen, Industri og Miljø

Klima- og Miljøforvaltningen